Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mü'minûn Suresi
346
18 . Cüz

Meal 60

Verdiklerini, rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler; 60﴿

Meal 61

İşte bunlar iyiliklere koşup, bu uğurda yarışırlar. 61﴿

Meal 62

Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır, onlara haksızlık edilmez. 62﴿

Meal 63

Hayır! O inkârcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir, onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice (kötü) işleri vardır. 63﴿

Meal 64

İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları, sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. 64﴿

Meal 65

Bugün boşuna sızlanmayın! Çünkü siz, bizden yardım göremeyeceksiniz! 65﴿

Meal 66-67

Zira âyetlerimiz size okunurdu da ona arkanızı dönerdiniz; gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. 66-67﴿

Meal 68

Onlar bu söz (Kur’an) üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine, daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? 68﴿

Meal 69

Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da, o yüzden mi onu inkâr ediyorlar? 69﴿

Meal 70

Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilâkis o, kendilerine gerçeği getirmiştir, ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. 70﴿

Meal 71

Eğer hak (hukuk ve düzen) onların keyfî arzularına uysaydı muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır! Biz onlara şan ve şereflerini getirdik, fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. 71﴿

Meal 72

Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki! (İstemezsin, çünkü) rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır; O, rızık verenlerin en üstünüdür. 72﴿

Meal 73

Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. 73﴿

Meal 74

Âhirete inanmayanlar ise ısrarla yoldan sapmaktalar. 74﴿
Mü'minûn Suresi
347
18 . Cüz

Meal 75

Eğer onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek yine de taşkınlıklarına dalıp bocalamaya devam ederler. 75﴿

Meal 76

Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine rablerine boyun eğmediler, hâlâ da O’na yakarmıyorlar. 76﴿

Meal 77

En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. 77﴿

Meal 78

Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O’dur. Ne de az şükrediyorsunuz! 78﴿

Meal 79

Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O’dur. Nihayet O’nun huzurunda toplanacaksınız. 79﴿

Meal 80

Yaşatan da öldüren de O’dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O’nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? 80﴿

Meal 81

Buna rağmen onlar hâlâ eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. 81﴿

Meal 82

Diyorlar ki: "Sahi biz, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? 82﴿

Meal 83

Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaadde bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir." 83﴿

Meal 84

De ki: "Biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir?" 84﴿

Meal 85

"Allah’a" diyecekler. "O halde düşünmez misiniz?" de. 85﴿

Meal 86

"Peki yedi göğün rabbi, yüce arşın rabbi kimdir?" diye sor. 86﴿

Meal 87

"Bunlar Allah’ın" diyecekler. "O halde Allah’a saygınız yok mu?" de. 87﴿

Meal 88

"Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir?" de. 88﴿

Meal 89

"Yönetim Allah’ın" diyecekler. "O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz?" de. 89﴿