Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mü'minûn Suresi
346
18 . Cüz

Meal 60

Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, 60﴿

Meal 61

İşte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. 61﴿

Meal 62

Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitab vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar. 62﴿

Meal 63

Ancak kafirlerin kalbleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapageldikleri birtakım (kötü) işleri de vardır. 63﴿

Meal 64

Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman, bakmışsın ki feryat edip duruyorlar 64﴿

Meal 65

Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. 65﴿

Meal 66-67

Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz. 66-67﴿

Meal 68

Onlar bu sözü (Kur'an'ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? 68﴿

Meal 69

Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? 69﴿

Meal 70

Yoksa "O cinnet getirmiş" mi diyorlar? Hayır o, onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. 70﴿

Meal 71

Eğer hak onların arzularına uysaydı gökler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini (Kur'an'ı) getirdik. Onlar ise bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. 71﴿

Meal 72

Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun (da inanmıyorlar)? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 72﴿

Meal 73

Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. 73﴿

Meal 74

Fakat ahirete inanmayanlar, ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar. 74﴿
Mü'minûn Suresi
347
18 . Cüz

Meal 75

Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı. 75﴿

Meal 76

Andolsun, biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. 76﴿

Meal 77

Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir. 77﴿

Meal 78

Halbuki O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz! 78﴿

Meal 79

O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O'nun huzurunda toplanacaksınız. 79﴿

Meal 80

O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takib etmesi de O'na aittir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? 80﴿

Meal 81

Hayır onlar, öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. 81﴿

Meal 82

Dediler ki: "Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz?" 82﴿

Meal 83

Andolsun, biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. 83﴿

Meal 84

De ki: "Eğer biliyorsanız söyleyin: Yer ve yerde bulunanlar kime aittir?" 84﴿

Meal 85

Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?" de. 85﴿

Meal 86

De ki: "Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş'ın Rabbi kimdir?" 86﴿

Meal 87

."Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" de. 87﴿

Meal 88

De ki: "Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?" 88﴿

Meal 89

"Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise nasıl aldanıyorsunuz?" de. 89﴿