Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mü'minûn Suresi
345
18 . Cüz

Meal 43

Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de (ondan) sonraya kalabilir. 43﴿

Meal 44

Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar; biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük, onları ibret hikâyelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var! 44﴿

Meal 45-46

Sonra Mûsâ ve kardeşi Hârûn’u, âyetlerimizle ve apaçık bir delil ile Firavun’a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. 45-46﴿

Meal 47

Nitekim şöyle dediler: "Soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız!" 47﴿

Meal 48

Böylece onları yalancılıkla itham ettiler, sonuçta helâk edilenler arasına onlar da katıldı. 48﴿

Meal 49

Gerçek şu ki, belki İsrâiloğulları yollarını düzeltirler diye Mûsâ’ya kitabı vermiştik. 49﴿

Meal 50

Meryem oğlu ile annesini de bir mûcize yaptık; ikisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. 50﴿

Meal 51

Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için, güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. 51﴿

Meal 52

Biliniz ki, sizin şu ümmetiniz birtek ümmettir, ben de sizin rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. 52﴿

Meal 53

Ama insanlar, aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. 53﴿

Meal 54

Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalâletleri içinde kendi hallerine bırak! 54﴿

Meal 55-56

Sanıyorlar mı ki, onlara mal ve evlâtlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz! Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. 55-56﴿

Meal 57

Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar; 57﴿

Meal 58

Rablerinin âyetlerine inananlar; 58﴿

Meal 59

Rablerine ortak tanımayanlar; 59﴿
Mü'minûn Suresi
346
18 . Cüz

Meal 60

Verdiklerini, rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler; 60﴿

Meal 61

İşte bunlar iyiliklere koşup, bu uğurda yarışırlar. 61﴿

Meal 62

Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır, onlara haksızlık edilmez. 62﴿

Meal 63

Hayır! O inkârcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir, onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice (kötü) işleri vardır. 63﴿

Meal 64

İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları, sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. 64﴿

Meal 65

Bugün boşuna sızlanmayın! Çünkü siz, bizden yardım göremeyeceksiniz! 65﴿

Meal 66-67

Zira âyetlerimiz size okunurdu da ona arkanızı dönerdiniz; gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. 66-67﴿

Meal 68

Onlar bu söz (Kur’an) üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine, daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? 68﴿

Meal 69

Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da, o yüzden mi onu inkâr ediyorlar? 69﴿

Meal 70

Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilâkis o, kendilerine gerçeği getirmiştir, ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. 70﴿

Meal 71

Eğer hak (hukuk ve düzen) onların keyfî arzularına uysaydı muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır! Biz onlara şan ve şereflerini getirdik, fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. 71﴿

Meal 72

Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki! (İstemezsin, çünkü) rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır; O, rızık verenlerin en üstünüdür. 72﴿

Meal 73

Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. 73﴿

Meal 74

Âhirete inanmayanlar ise ısrarla yoldan sapmaktalar. 74﴿