Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mü'minûn Suresi
345
18 . Cüz

Meal 43

Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de. 43﴿

Meal 44

Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun! 44﴿

Meal 45-46

Sonra Mûsâ ve kardeşi Hârûn'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de (onlar) büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular. 45-46﴿

Meal 47

Bu yüzden, "Kavimleri bize kul köle iken, bizim gibi iki insana mı inanacağız" dediler. 47﴿

Meal 48

Böylece ikisini de yalanladılar, bu yüzden de helak edilenlerden oldular. 48﴿

Meal 49

Andolsun, hidayete ersinler diye Mûsâ'ya Kitabı (Tevrat'ı) verdik. 49﴿

Meal 50

Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. 50﴿

Meal 51

Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben, sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. 51﴿

Meal 52

Şüphesiz bu (İslâm) tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının. 52﴿

Meal 53

(İnsanlar ise, din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunan ile sevinmektedir. 53﴿

Meal 54

Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar, gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak! 54﴿

Meal 55-56

Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır onlar farkına varmıyorlar! 55-56﴿

Meal 57

Rablerinin azametinden korkup titreyenler, 57﴿

Meal 58

Rablerinin âyetlerine inananlar, 58﴿

Meal 59

Rablerine ortak koşmayanlar, 59﴿
Mü'minûn Suresi
346
18 . Cüz

Meal 60

Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, 60﴿

Meal 61

İşte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. 61﴿

Meal 62

Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitab vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar. 62﴿

Meal 63

Ancak kafirlerin kalbleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapageldikleri birtakım (kötü) işleri de vardır. 63﴿

Meal 64

Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman, bakmışsın ki feryat edip duruyorlar 64﴿

Meal 65

Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. 65﴿

Meal 66-67

Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz. 66-67﴿

Meal 68

Onlar bu sözü (Kur'an'ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? 68﴿

Meal 69

Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? 69﴿

Meal 70

Yoksa "O cinnet getirmiş" mi diyorlar? Hayır o, onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. 70﴿

Meal 71

Eğer hak onların arzularına uysaydı gökler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini (Kur'an'ı) getirdik. Onlar ise bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. 71﴿

Meal 72

Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun (da inanmıyorlar)? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 72﴿

Meal 73

Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. 73﴿

Meal 74

Fakat ahirete inanmayanlar, ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar. 74﴿