Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mü'minûn Suresi
344
18 . Cüz

Meal 28

Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman: "Bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamd olsun" de. 28﴿

Meal 29

Yine de ki: "Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın." 29﴿

Meal 30

Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan ederiz. 30﴿

Meal 31

Sonra onların (Nûh kavminin) ardından başka bir nesil yarattık. 31﴿

Meal 32

Onlara, kendilerinden, "Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur, hâlâ O'na karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. 32﴿

Meal 33

O peygamberin kavminden, Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: "O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor." 33﴿

Meal 34

"Andolsun, kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız." 34﴿

Meal 35

"O, öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka (diriltilip) çıkarılacağınızı mı vaad ediyor?" 35﴿

Meal 36

"Halbuki bu size vaad olunan şey, ne kadar da uzak!" 36﴿

Meal 37

"Hayat, bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz." 37﴿

Meal 38

"Bu, Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız." 38﴿

Meal 39

O peygamber, "Ey Rabbim! Yalanlamalarına karşı bana yardım et!" dedi. 39﴿

Meal 40

Allah, "Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır!" dedi. 40﴿

Meal 41

Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çör-çöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun! 41﴿

Meal 42

Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. 42﴿
Mü'minûn Suresi
345
18 . Cüz

Meal 43

Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de. 43﴿

Meal 44

Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun! 44﴿

Meal 45-46

Sonra Mûsâ ve kardeşi Hârûn'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de (onlar) büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular. 45-46﴿

Meal 47

Bu yüzden, "Kavimleri bize kul köle iken, bizim gibi iki insana mı inanacağız" dediler. 47﴿

Meal 48

Böylece ikisini de yalanladılar, bu yüzden de helak edilenlerden oldular. 48﴿

Meal 49

Andolsun, hidayete ersinler diye Mûsâ'ya Kitabı (Tevrat'ı) verdik. 49﴿

Meal 50

Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. 50﴿

Meal 51

Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben, sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. 51﴿

Meal 52

Şüphesiz bu (İslâm) tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının. 52﴿

Meal 53

(İnsanlar ise, din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunan ile sevinmektedir. 53﴿

Meal 54

Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar, gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak! 54﴿

Meal 55-56

Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır onlar farkına varmıyorlar! 55-56﴿

Meal 57

Rablerinin azametinden korkup titreyenler, 57﴿

Meal 58

Rablerinin âyetlerine inananlar, 58﴿

Meal 59

Rablerine ortak koşmayanlar, 59﴿