Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mü'minûn Suresi
342
18 . Cüz

Meal 1

Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir; 1﴿

Meal 2

Ki onlar, namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar; 2﴿

Meal 3

Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar; 3﴿

Meal 4

Zekâtı verirler; 4﴿

Meal 5

İffetlerini korurlar; 5﴿

Meal 6

Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla (câriyelerle) yetinirler, bundan dolayı da kınanacak değillerdir. 6﴿

Meal 7

Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse işte haddi aşanlar onlardır. 7﴿

Meal 8

Yine o müminler emanetlerine ve ahidlerine sadakat gösterirler; 8﴿

Meal 9

Namazlarını titizlikle eda ederler. 9﴿

Meal 10

İşte vâris olacaklar bunlardır; 10﴿

Meal 11

Firdevs cennetine vâris olacaklar ve orada onlar ebedî kalacaklardır. 11﴿

Meal 12

Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz; 12﴿

Meal 13

Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. 13﴿

Meal 14

Ardından nutfeyi (döllenmiş yumurta) alakaya (rahimde asılıp beslenen embriyo) çeviriyor, alakayı şekilsiz et (görünümünde) yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz; nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. 14﴿

Meal 15

Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. 15﴿

Meal 16

Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. 16﴿

Meal 17

Andolsun biz üstünüzde yedi yol (yörünge) yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. 17﴿
Mü'minûn Suresi
343
18 . Cüz

Meal 18

Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. 18﴿

Meal 19-20

O su sayesinde sizin için, çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları; kezâ Sînâ dağında yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç (zeytin ağacı) meydana getiririz. 19-20﴿

Meal 21

Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz; onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var, etleriyle besleniyorsunuz. 21﴿

Meal 22

Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. 22﴿

Meal 23

Andolsun ki Nûh’u da kavmine gönderdik de, "Ey kavmim!" dedi, "Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka bir tanrınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" 23﴿

Meal 24

Kavminin inkâra sapmış ileri gelenleri dediler ki: "Bu adam, içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah (elçi göndermek) isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. 24﴿

Meal 25

Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir; bir süre onu gözetim altında tutun." 25﴿

Meal 26

Nûh, "Rabbim! Bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et!" dedi. 26﴿

Meal 27

Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: "Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvan ile kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al; ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme! Onlar kesinlikle boğulacaklar! 27﴿