Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mü'minûn Suresi
342
18 . Cüz

Meal 1

Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; 1﴿

Meal 2

Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler; 2﴿

Meal 3

Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; 3﴿

Meal 4

Onlar ki, zekâtı verirler; 4﴿

Meal 5

Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; 5﴿

Meal 6

Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir. 6﴿

Meal 7

Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir. 7﴿

Meal 8

Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler; 8﴿

Meal 9

Ve onlar ki, namazlarına devam ederler. 9﴿

Meal 10

İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır; 10﴿

Meal 11

(Evet) Firdevs'e vâris olan bu kimseler, orada ebedî kalıcıdırlar. 11﴿

Meal 12

Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. 12﴿

Meal 13

Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. 13﴿

Meal 14

Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. 14﴿

Meal 15

Sonra, muhakkak ki siz, bunun ardından elbet öleceksiniz. 15﴿

Meal 16

Sonra da şüphesiz, sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. 16﴿

Meal 17

Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. 17﴿
Mü'minûn Suresi
343
18 . Cüz

Meal 18

Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda durdurduk. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter. 18﴿

Meal 19

Böylece onun (yağmurun) sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. 19﴿

Meal 20

Tûr-i Sînâ'da da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki, bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri (zeytin) verir. 20﴿

Meal 21

Hayvanlarda sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakinden (sütlerinden) size içiririz. Onlarda sizin için birçok faydalar daha vardır; etlerinden de yersiniz. 21﴿

Meal 22

Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. 22﴿

Meal 23

Andolsun ki, Nuh'u kavmine gönderdik ve o: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka bir tanrı yoktur. Hâla sakınmaz mısınız? dedi. 23﴿

Meal 24

Bunun üzerine, kavminin inkarcı ileri gelenleri şöyle dediler: «Bu, sadece sizin gibi bir beşerdir. Size üstün ve hâkim olmak istiyor. Eğer Allah (peygamber göndermek) isteseydi, muhakkak ki melekler gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık.» 24﴿

Meal 25

«Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım.» 25﴿

Meal 26

(Nuh), Rabbim! dedi, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et! 26﴿

Meal 27

Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: Gözlerimizin önünde (muhafazamız altında) ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift ile, daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma! Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır. 27﴿