Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mü'minûn Suresi
342
18 . Cüz

Meal 1

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. 1﴿

Meal 2

Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. 2﴿

Meal 3

Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. 3﴿

Meal 4

Onlar ki, zekatı öderler. 4﴿

Meal 5

Onlar ki, ırzlarını korurlar. 5﴿

Meal 6

Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. 6﴿

Meal 7

Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. 7﴿

Meal 8

Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler. 8﴿

Meal 9

Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. 9﴿

Meal 10

İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. 10﴿

Meal 11

Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır. 11﴿

Meal 12

Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. 12﴿

Meal 13

Sonra onu az bir su (meni) halinde sağlam bir karargaha (ana rahmine) yerleştirdik. 13﴿

Meal 14

Sonra bu az suyu "alaka" haline getirdik. Alakayı da "mudga" yaptık. Bu "mudga"yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şânı ne yücedir! 14﴿

Meal 15

Sonra (ey insanlar) siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. 15﴿

Meal 16

Sonra yine muhakkak siz, kıyamet gününde (tekrar) diriltileceksiniz. 16﴿

Meal 17

Andolsun, biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. 17﴿
Mü'minûn Suresi
343
18 . Cüz

Meal 18

Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. 18﴿

Meal 19

Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. 19﴿

Meal 20

Yine o su ile Sîna dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık ki hem yağ, hem de yiyenlere katık verir. 20﴿

Meal 21

Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. 21﴿

Meal 22

Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. 22﴿

Meal 23

Andolsun biz, Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?" dedi. 23﴿

Meal 24

Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: "Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık." 24﴿

Meal 25

"Bu, ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyle ise bir müddet onu gözetleyiniz." 25﴿

Meal 26

(Nûh), "Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!" dedi. 26﴿

Meal 27

Bunun üzerine Nûh'a, "Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap" diye vahyettik. "Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, (sular coşup taştığında Nûh'a) dedik ki: "Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma! Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır." 27﴿