Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mülk Suresi
564
29 . Cüz

Meal 27

Ama onu yakından gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kara çıkacak ve (kendilerine), "İşte sizin isteyip durduğunuz budur!" denilecektir. 27﴿

Meal 28

De ki: "Beni ve beraberimdekileri Allah öldürse bizi esirgerse de (âhiret ümidimiz bâkidir); peki söyler misiniz, inkârcıları (âhiretteki) can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir?" 28﴿

Meal 29

De ki: "O, rahmândır; biz O’na iman etmiş ve O’na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız!" 29﴿

Meal 30

Bir de şunu sor: "Suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir?" 30﴿

Kalem Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elKalem”kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır. Sûrede başlıca, Hz.Muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve mü’minler ile kâfirlerin akıbetlerikonu edilmiştir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Nûn. Kaleme ve (yazanların) onunla yazdıklarına andolsun ki sen -rabbinin lutfu sayesinde- asla deli değilsin. 1-2﴿

Meal 3

Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. 3﴿

Meal 4

Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin. 4﴿

Meal 5-6

Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. 5-6﴿

Meal 7

Doğrusu, yolundan sapan kimseyi en iyi bilen rabbindir; hidayete erenleri de en iyi bilen O’dur. 7﴿

Meal 8

Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme! 8﴿

Meal 9

İsterler ki sen tâviz veresin, onlar da tâviz versinler. 9﴿

Meal 10-14

Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkâr, huysuz ve sert, bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere, serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. 10-14﴿

Meal 15

Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, "Öncekilerin masalları!" der. 15﴿
Kalem Suresi
565
29 . Cüz

Meal 16

Yakında onun alnına (cehennemlik) damgasını vuracağız! 16﴿

Meal 17-18

Biz, vaktiyle şu bahçe sahiplerine belâ verdiğimiz gibi onlara da belâ verdik. Hani bahçe sahipleri, ("Allah izin verirse" gibi) bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. 17-18﴿

Meal 19-20

Fakat onlar uykudayken rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir âfet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. 19-20﴿

Meal 21

Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: 21﴿

Meal 22

"Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin!" 22﴿

Meal 23

Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı: 23﴿

Meal 24

"Aman, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın!" 24﴿

Meal 25

Amaçlarını, planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. 25﴿

Meal 26-27

Bahçeyi gördüklerinde ise, "Herhalde yanlış yere gelmişiz; yok yok, ürünü kaybetmişiz" dediler. 26-27﴿

Meal 28

İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: "Ben size, ‘Allah’ın yüceliğini dile getirmelisiniz’ dememiş miydim?" 28﴿

Meal 29

Şöyle cevap verdiler: "Rabbimizin şanı yücedir; doğrusu biz haksızlık etmişiz." 29﴿

Meal 30

Ardından, birbirlerini kınamaya başladılar: 30﴿

Meal 31

"Yazıklar olsun bize" dediler, "Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. 31﴿

Meal 32

Belki rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz rabbimizden bunu diliyoruz." 32﴿

Meal 33

İşte ceza budur. Âhiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi! 33﴿

Meal 34

Şüphesiz Allah’a itaatsizlikten sakınanlar için rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. 34﴿

Meal 35

Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkârlarla bir mi tutacağız? 35﴿

Meal 36

Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? 36﴿

Meal 37-38

Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada dilediğinizin sizin olacağı mı yazılı? 37-38﴿

Meal 39

Yoksa, "Neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir" diye tarafımızdan lehinize verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? 39﴿

Meal 40

Sor onlara: İçlerinden kim buna kefil oluyor? 40﴿

Meal 41

Yoksa onların (kendilerine akıl veren) ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa haydi getirsinler ortaklarını! 41﴿

Meal 42

İş ciddileşip paçalar sıvandığı gün secdeye çağrılırlar, ama bunu yapamazlar; 42﴿