Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mülk Suresi
564
29 . Cüz

Meal 27

Ama onu (azabı) yakından gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): İşte sizin isteyip durduğunuz budur! denecektir. 27﴿

Meal 28

De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediğiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayıp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalım) inkârcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? 28﴿

Meal 29

De ki: (Sizi imana davet ettiğimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiş ve sırf O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz! 29﴿

Meal 30

De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir? 30﴿

Kalem Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elKalem”kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır. Sûrede başlıca, Hz.Muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve mü’minler ile kâfirlerin akıbetlerikonu edilmiştir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki (Resûlüm), sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin. 1-2﴿

Meal 3

Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır. 3﴿

Meal 4

Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin. 4﴿

Meal 5-6

Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da. 5-6﴿

Meal 7

Doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir, hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. 7﴿

Meal 8

O halde, (hakikati) yalan sayanlara boyun eğme! 8﴿

Meal 9

Onlar isterler ki, sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. 9﴿

Meal 10-14

(Resûlüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme. 10-14﴿

Meal 15

Ona âyetlerimiz okunduğu zaman o, «Öncekilerin masalları!» der. 15﴿
Kalem Suresi
565
29 . Cüz

Meal 16

Biz yakında onun burnuna damga vuracağız (kibirini kırıp rezil edeceğiz). 16﴿

Meal 17-18

Biz, vaktiyle «bahçe sahipleri»ne belâ verdiğimiz gibi, onlara da belâ verdik. Hani onlar (bahçe sahipleri), sabah olurken (kimse görmeden) onu (mahsullerini) devşireceklerine yemin etmişlerdi. Onlar istisna da etmiyorlardı 17-18﴿

Meal 19-20

Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından (gönderilen) kuşatıcı bir âfet (ateş) bahçeyi sarıverdi de, bahçe kapkara kesildi. 19-20﴿

Meal 21-22

(Beri tarafta ise) onlar, sabah olurken: Madem devşireceksiniz, hadi erkenden mahsülünüzün başına gidin! diye birbirlerine seslendiler. 21-22﴿

Meal 23-24

Derken: Aman, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın! diye fısıldaşa fısıldaşa yola koyuldular. 23-24﴿

Meal 25

(Evet, yoksullara yardıma) güçleri yettiği halde, onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmi ile erkenden yola düştüler. 25﴿

Meal 26

Fakat bahçeyi gördüklerinde: Mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız! dediler. 26﴿

Meal 27

Yok yok, doğrusu biz mahrum bırakılmışız! 27﴿

Meal 28

İçlerinden en makul olanı şöyle dedi: Ben size «Rabbinizi tesbih etsenize» dememiş miydim? 28﴿

Meal 29

Rabbimizi tesbih ederiz; doğrusu biz (kendi kendimize) yazık etmişiz, dediler. 29﴿

Meal 30

Ardından, kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar. 30﴿

Meal 31

(Nihayet) şöyle dediler: Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz. 31﴿

Meal 32

Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz (artık) Rabbimizi(O'nun hoşnutluğunu) arzuluyoruz. 32﴿

Meal 33

İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi! 33﴿

Meal 34

Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır. 34﴿

Meal 35

Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç? 35﴿

Meal 36

Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? 36﴿

Meal 37

Yoksa size ait bir kitap var da, (bu bâtıl inanışları) onda mı okuyorsunuz? 37﴿

Meal 38

Onda, beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır (diye mi yazılı)? 38﴿

Meal 39

Yoksa, «Ne hükmederseniz mutlaka sizindir» diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? 39﴿

Meal 40

Sor onlara: Bu iddiayı onların hangisi savunacak? 40﴿

Meal 41

Yoksa ortakları mı var onların? Sözlerinde doğru iseler, hadi getirsinler ortaklarını! 41﴿

Meal 42

O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler. 42﴿