Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mülk Suresi
564
29 . Cüz

Meal 27

Onu (azabı) yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, "İşte bu, (alaylı bir biçimde) isteyip durduğunuz şeydir" denir. 27﴿

Meal 28

De ki: "Söyleyin bakalım: Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti, yahut bize acıdı. Peki, ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak?" 28﴿

Meal 29

De ki: "O, Rahmân'dır. O'na iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!" 29﴿

Meal 30

De ki: "Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akar su getirir?" 30﴿

Kalem Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elKalem”kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır. Sûrede başlıca, Hz.Muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve mü’minler ile kâfirlerin akıbetlerikonu edilmiştir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin. 1-2﴿

Meal 3

Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır. 3﴿

Meal 4

Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin. 4﴿

Meal 5-6

Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. 5-6﴿

Meal 7

Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O, hidayete erenleri de daha iyi bilir. 7﴿

Meal 8

O halde yalanlayanlara boyun eğme. 8﴿

Meal 9

İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar. 9﴿

Meal 10-14

Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme. 10-14﴿

Meal 15

Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, "Öncekilerin masalları!" der. 15﴿
Kalem Suresi
565
29 . Cüz

Meal 16

Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. 16﴿

Meal 17

Şüphesiz biz, vaktiyle "bahçe sahipleri"ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli inkarcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. 17﴿

Meal 18

(Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. ("İnşaallah" demiyorlardı.) 18﴿

Meal 19

Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı. 19﴿

Meal 20

Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü. 20﴿

Meal 21-22

Derken, sabahleyin birbirlerine, "Haydi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin" diye seslendiler. 21-22﴿

Meal 23-24

Bunun üzerine, "Sakın, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın" diye fısıldaşarak yola koyuldular. 23-24﴿

Meal 25

(Yoksullara yardım etmeğe) güçleri yettiği halde (böyle söyleyerek) erkenden yola çıktılar. 25﴿

Meal 26

Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde, "Biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız!" dediler. 26﴿

Meal 27

(Gerçeği anlayınca da), "Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız!" dediler. 27﴿

Meal 28

Onların en akl-ı selim sahibi olanı, "Ben size ‘Rabbinizi tespih etseydiniz ya! dememiş miydim?" dedi. 28﴿

Meal 29

Onlar, "Rabbimizi tesbih ederiz (yüceltiriz). Şüphesiz biz zalim kimseler imişiz" dediler. 29﴿

Meal 30

Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. 30﴿

Meal 31

Şöyle dediler: "Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!" 31﴿

Meal 32

"Umulur ki, Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız." 32﴿

Meal 33

İşte böyledir azap! Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür; ah bir bilselerdi! 33﴿

Meal 34

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında Naîm cennetleri vardır. 34﴿

Meal 35

Biz müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? 35﴿

Meal 36

Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? 36﴿

Meal 37

Yoksa size ait bir kitabınız var da (bu batıl hükümleri) ondan mı okuyorsunuz? 37﴿

Meal 38

Onda, "Seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir" (diye mi yazılı?) 38﴿

Meal 39

Yahut bizden, her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair Kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? 39﴿

Meal 40

Sor onlara: "Onların hangisi bu (iddianın doğruluğu)na kefildir?" 40﴿

Meal 41

Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydi getirsinler ortaklarını! 41﴿

Meal 42-43

Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü (Kıyamet gününü) düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar(ve buna yanaşmıyorlar)dı. 42-43﴿