Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mülk Suresi
563
29 . Cüz

Meal 13

Sözünüzü ister gizleyin isterse açığa vurun; unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. 13﴿

Meal 14

Yaratan bilmez olur mu? O, bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. 14﴿

Meal 15

Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O’dur. Üzerinde dolaşın ve Allah’ın rızkından yiyip için; (ama unutmayın ki) dönüş yalnız Allah’adır. 15﴿

Meal 16

Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş! 16﴿

Meal 17

Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız! 17﴿

Meal 18

Onlardan öncekiler de (gerçekleri) yalan saymışlardı; ama verdiğim ceza da nasıl olmuştu? 18﴿

Meal 19

Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları (havada) rahmândan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. 19﴿

Meal 20

Peki, rahmâna karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkârcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. 20﴿

Meal 21

Yahut Allah lutfettiği rızkı kesiverse size rızık verebilecek olan kim? Hayır! Onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. 21﴿

Meal 22

Şimdi (düşünün, önünü görmeden), yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? 22﴿

Meal 23

De ki: "Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!" 23﴿

Meal 24

De ki: "Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O’dur; sadece gelip O’nun huzurunda toplanacaksınız." 24﴿

Meal 25

"Doğru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?" derler. 25﴿

Meal 26

De ki: "O bilgi yalnız Allah’a mahsustur, ben ise sadece açık bir uyarıcıyım." 26﴿
Mülk Suresi
564
29 . Cüz

Meal 27

Ama onu yakından gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kara çıkacak ve (kendilerine), "İşte sizin isteyip durduğunuz budur!" denilecektir. 27﴿

Meal 28

De ki: "Beni ve beraberimdekileri Allah öldürse bizi esirgerse de (âhiret ümidimiz bâkidir); peki söyler misiniz, inkârcıları (âhiretteki) can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir?" 28﴿

Meal 29

De ki: "O, rahmândır; biz O’na iman etmiş ve O’na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız!" 29﴿

Meal 30

Bir de şunu sor: "Suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir?" 30﴿

Kalem Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elKalem”kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır. Sûrede başlıca, Hz.Muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve mü’minler ile kâfirlerin akıbetlerikonu edilmiştir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Nûn. Kaleme ve (yazanların) onunla yazdıklarına andolsun ki sen -rabbinin lutfu sayesinde- asla deli değilsin. 1-2﴿

Meal 3

Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. 3﴿

Meal 4

Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin. 4﴿

Meal 5-6

Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. 5-6﴿

Meal 7

Doğrusu, yolundan sapan kimseyi en iyi bilen rabbindir; hidayete erenleri de en iyi bilen O’dur. 7﴿

Meal 8

Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme! 8﴿

Meal 9

İsterler ki sen tâviz veresin, onlar da tâviz versinler. 9﴿

Meal 10-14

Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkâr, huysuz ve sert, bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere, serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. 10-14﴿

Meal 15

Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, "Öncekilerin masalları!" der. 15﴿