Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Müddessir Suresi
577
29 . Cüz

Meal 48

Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. 48﴿

Meal 49-51

Böyle iken onlara ne oluyor ki âdeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar! 49-51﴿

Meal 52

(Uyarıcılardan) öğüt almak yerine onlardan her biri, kendisine, açılmış sahîfeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor. 52﴿

Meal 53

Hayır! Aslında onlar âhiretten korkmuyorlar. 53﴿

Meal 54

Asla! Ama bilsinler ki bu, gerçekten bir öğüttür, uyarıdır! 54﴿

Meal 55

Dileyen ondan öğüt alır. 55﴿

Meal 56

Ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya lâyık olan da O’dur, mağfiret sahibi de O’dur. 56﴿

Kıyâmet Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölümsırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konuedilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim! 1﴿

Meal 2

Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim! 2﴿

Meal 3

İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? 3﴿

Meal 4

Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. 4﴿

Meal 5

Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye (bugünden) istekli durur. 5﴿

Meal 6

"Kıyamet günü ne zamanmış?" diye soruyor. 6﴿

Meal 7-9

Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman; 7-9﴿

Meal 10

İşte o gün insan "Kaçacak yer var mı?" diyecektir. 10﴿

Meal 11

Hayır, sığınacak bir yer yoktur! 11﴿

Meal 12

O gün varıp durulacak yer sadece rabbinin huzurudur. 12﴿

Meal 13

O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. 13﴿

Meal 14-15

Artık insan, mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. 14-15﴿

Meal 16

Vahyi tam alma telâşı yüzünden dilini kımıldatma. 16﴿

Meal 17

Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. 17﴿

Meal 18

O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. 18﴿

Meal 19

Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. 19﴿
Kıyâmet Suresi
578
29 . Cüz

Meal 20

Hayır (ey insanlar)! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz, 20﴿

Meal 21

Âhireti ise bir yana bırakıyorsunuz. 21﴿

Meal 22-23

Oysa o gün bir kısım yüzler rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır; 22-23﴿

Meal 24-25

Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felâketi sezerek sararıp solacaktır. 24-25﴿

Meal 26

Hayır artık çok geç! Can boğaza gelip dayandığında; 26﴿

Meal 27

"Yok mu bir şifacı?" dendiğinde; 27﴿

Meal 28

(Hasta) bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında; 28﴿

Meal 29

Ve bacaklar birbirine dolaştığında; 29﴿

Meal 30

İşte o gün sevkedilen yer sadece rabbinin huzurudur. 30﴿

Meal 31

Vaktiyle o hakka inanmamış, namaz da kılmamıştı. 31﴿

Meal 32

Aksine inkâr etmiş, haktan yüz çevirmişti. 32﴿

Meal 33

Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. 33﴿

Meal 34

(Ey insan!) Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor! 34﴿

Meal 35

Evet o sana yaklaştıkça yaklaşıyor! 35﴿

Meal 36

İnsan, kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır? 36﴿

Meal 37

O akıtılan meniden bir damlacık (sperm) değil miydi? 37﴿

Meal 38

Sonra o, alaka (rahime tutunmuş embriyo) olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş; 38﴿

Meal 39

Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. 39﴿

Meal 40

Peki bütün bunları yapan, ölüleri diriltemez mi? 40﴿

İnsân Suresi

Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesindenalmıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehrsûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Sûrede başlıca, ahiret hayatıyla ilgilimeseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetlerkonu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. 1﴿

Meal 2

Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık; imtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. 2﴿

Meal 3

Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. 3﴿

Meal 4

Ama biz inkârcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. 4﴿

Meal 5

İyiler ise içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler; 5﴿