Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Müddessir Suresi
577
29 . Cüz

Meal 48

Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. 48﴿

Meal 49

Böyle iken onlara ne oluyor da, öğütten yüz çeviriyorlar? 49﴿

Meal 50-51

Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. 50-51﴿

Meal 52

Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. 52﴿

Meal 53

Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar. 53﴿

Meal 54

Hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kur'an) bir uyarıdır. 54﴿

Meal 55

Artık kim dilerse ondan öğüt alır. 55﴿

Meal 56

Bununla beraber, Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya (kendisine karşı gelmekten sakınılmaya) ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır. 56﴿

Kıyâmet Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölümsırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konuedilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kıyamet gününe yemin ederim. 1﴿

Meal 2

(Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz). 2﴿

Meal 3

İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? 3﴿

Meal 4

Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. 4﴿

Meal 5

Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister. 5﴿

Meal 6

"O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar. 6﴿

Meal 7-10

Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir. 7-10﴿

Meal 11

Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. 11﴿

Meal 12

O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. 12﴿

Meal 13

O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. 13﴿

Meal 14-15

Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir. 14-15﴿

Meal 16

(Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. 16﴿

Meal 17

Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. 17﴿

Meal 18

O halde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy. 18﴿

Meal 19

Sonra onu açıklamak da bize aittir. 19﴿
Kıyâmet Suresi
578
29 . Cüz

Meal 20-21

Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. 20-21﴿

Meal 22

O gün bir takım yüzler aydındır. 22﴿

Meal 23

Rablerine bakarlar. 23﴿

Meal 24

O gün bir takım yüzler de asıktır. 24﴿

Meal 25

Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. 25﴿

Meal 26-30

Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevkediliş Rabbinedir. 26-30﴿

Meal 31

O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. 31﴿

Meal 32

Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. 32﴿

Meal 33

Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. 33﴿

Meal 34-35

"Bu azap sana layıktır, layık! Evet, layıktır sana, layık!" denecektir. 34-35﴿

Meal 36

İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder. 36﴿

Meal 37

O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? 37﴿

Meal 38

Sonra bu, bir "alaka" oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. 38﴿

Meal 39

Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. 39﴿

Meal 40

Şimdi, bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? 40﴿

İnsân Suresi

Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesindenalmıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehrsûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Sûrede başlıca, ahiret hayatıyla ilgilimeseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetlerkonu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti. 1﴿

Meal 2

Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. 2﴿

Meal 3

Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder. 3﴿

Meal 4

Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. 4﴿

Meal 5

İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. 5﴿