Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Müddessir Suresi
576
29 . Cüz

Meal 18

Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti. 18﴿

Meal 19

Kahrolası, ne biçim ölçtü biçti! 19﴿

Meal 20

Sonra kahrolası ne biçim ölçtü biçti! 20﴿

Meal 21

Sonra baktı. 21﴿

Meal 22

Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. 22﴿

Meal 23

En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. 23﴿

Meal 24

"Bu" dedi, "Olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. 24﴿

Meal 25

Bu, insan sözünden başka bir şey değildir." 25﴿

Meal 26

Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım. 26﴿

Meal 27

Sen bilir misin sekar nedir? 27﴿

Meal 28

Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz; 28﴿

Meal 29

İnsanları kavurur. 29﴿

Meal 30

Orada on dokuz görevli vardır. 30﴿

Meal 31

Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkâr edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın; kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler; kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkârcılar da, "Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir?" desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu, insanlık için sadece bir öğüttür. 31﴿

Meal 32

Hayır hayır (öğüt almazlar). Aya andolsun! 32﴿

Meal 33

Dönüp gitmekte olan geceye; 33﴿

Meal 34

Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, 34﴿

Meal 35-37

O (cehennem), insanlar için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. 35-37﴿

Meal 38

Her nefis, yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir; 38﴿

Meal 39

Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka: 39﴿

Meal 40-41

Onlar cennetlerdedir; günahkârlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar? 40-41﴿

Meal 42

"Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?" 42﴿

Meal 43

Onlar şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik; 43﴿

Meal 44

Yoksulu doyurmuyorduk; 44﴿

Meal 45

(Günaha) dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk, 45﴿

Meal 46

Ceza gününü de asılsız sayıyorduk, 46﴿

Meal 47

Sonunda bize ölüm geldi çattı." 47﴿
Müddessir Suresi
577
29 . Cüz

Meal 48

Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. 48﴿

Meal 49-51

Böyle iken onlara ne oluyor ki âdeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar! 49-51﴿

Meal 52

(Uyarıcılardan) öğüt almak yerine onlardan her biri, kendisine, açılmış sahîfeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor. 52﴿

Meal 53

Hayır! Aslında onlar âhiretten korkmuyorlar. 53﴿

Meal 54

Asla! Ama bilsinler ki bu, gerçekten bir öğüttür, uyarıdır! 54﴿

Meal 55

Dileyen ondan öğüt alır. 55﴿

Meal 56

Ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya lâyık olan da O’dur, mağfiret sahibi de O’dur. 56﴿

Kıyâmet Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölümsırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konuedilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim! 1﴿

Meal 2

Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim! 2﴿

Meal 3

İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? 3﴿

Meal 4

Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. 4﴿

Meal 5

Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye (bugünden) istekli durur. 5﴿

Meal 6

"Kıyamet günü ne zamanmış?" diye soruyor. 6﴿

Meal 7-9

Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman; 7-9﴿

Meal 10

İşte o gün insan "Kaçacak yer var mı?" diyecektir. 10﴿

Meal 11

Hayır, sığınacak bir yer yoktur! 11﴿

Meal 12

O gün varıp durulacak yer sadece rabbinin huzurudur. 12﴿

Meal 13

O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. 13﴿

Meal 14-15

Artık insan, mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. 14-15﴿

Meal 16

Vahyi tam alma telâşı yüzünden dilini kımıldatma. 16﴿

Meal 17

Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. 17﴿

Meal 18

O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. 18﴿

Meal 19

Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. 19﴿