Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Müddessir Suresi
576
29 . Cüz

Meal 18

Zira o, düşündü taşındı, ölçtü biçti. 18﴿

Meal 19

Canı çıkasıca, ne biçim ölçtü biçti! 19﴿

Meal 20

Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse! 20﴿

Meal 21-25

Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.» 21-25﴿

Meal 26

Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım. 26﴿

Meal 27

Sen biliyor musun sekar nedir? 27﴿

Meal 28

Hem (bütün bedeni helâk eder, hiçbir şey) bırakmaz, hem (eski hale getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez o. 28﴿

Meal 29

İnsanın derisini kavurur. 29﴿

Meal 30

Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır. 30﴿

Meal 31

Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkârcılar için sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki, böylelikle, kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını arttırsın; hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de: «Allah bu misalle ne demek istemiştir ki?» desinler. İşte Allah böylece, dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını, kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür. 31﴿

Meal 32

Hayır hayır (öğüt almazlar). Aya andolsun ki, 32﴿

Meal 33

Dönüp gitmekte olan geceye, 33﴿

Meal 34

Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, 34﴿

Meal 35-37

O (cehennem), insanlık için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir. 35-37﴿

Meal 38

Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir; 38﴿

Meal 39

Ancak sağdakiler başka. 39﴿

Meal 40-42

Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar. 40-42﴿

Meal 43

Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik, 43﴿

Meal 44

Yoksulu doyurmuyorduk, 44﴿

Meal 45

(Bâtıla) dalanlarla birlikte dalıyorduk, 45﴿

Meal 46

Ceza gününü de yalan sayıyorduk, 46﴿

Meal 47

Sonunda bize ölüm geldi çattı. 47﴿
Müddessir Suresi
577
29 . Cüz

Meal 48

Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. 48﴿

Meal 49-51

Böyle iken onlara ne oluyor ki, âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hâla) öğütten yüz çeviriyorlar? 49-51﴿

Meal 52

Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor. 52﴿

Meal 53

Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. 53﴿

Meal 54

Asla (düşündükleri gibi değil)! Bilsinler ki bu, gerçekten bir ikazdır! 54﴿

Meal 55

Dileyen ondan (düşünüp) öğüt alır. 55﴿

Meal 56

Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya lâyık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. 56﴿

Kıyâmet Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölümsırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konuedilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kıyamet gününe yemin ederim. 1﴿

Meal 2

Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz). 2﴿

Meal 3

İnsan, kendisinin kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanır? 3﴿

Meal 4

Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. 4﴿

Meal 5

Fakat insan önündekini (kıyameti) yalanlamak ister. 5﴿

Meal 6

«Kıyamet günü ne zamanmış?» diye sorar. 6﴿

Meal 7-9

İşte, göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay biraraya getirildiği zaman! 7-9﴿

Meal 10

O gün insan, «Kaçacak yer neresi!» diyecektir. 10﴿

Meal 11

Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur! 11﴿

Meal 12

O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. 12﴿

Meal 13

O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. 13﴿

Meal 14

Artık insan, kendi kendinin şahididir. 14﴿

Meal 15

İsterse özürlerini sayıp döksün. 15﴿

Meal 16

(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. 16﴿

Meal 17

Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir. 17﴿

Meal 18

O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu takip et. 18﴿

Meal 19

Sonra şüphen olmasın ki, onu açıklamak da bize aittir. 19﴿