Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Müddessir Suresi
576
29 . Cüz

Meal 18

Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti. 18﴿

Meal 19

Kahrolası nasıl da ölçtü biçti! 19﴿

Meal 20

Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti! 20﴿

Meal 21

Sonra (Kur'an hakkında) derin derin düşündü. 21﴿

Meal 22

Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. 22﴿

Meal 23-24

Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: "Bu ancak nakledilegelen bir sihirdir." 23-24﴿

Meal 25

"Bu, ancak insan sözüdür." 25﴿

Meal 26

Ben onu "Sekar"a (cehenneme) sokacağım. 26﴿

Meal 27

Sekar'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? 27﴿

Meal 28

Geride bir şey koymaz, bırakmaz. 28﴿

Meal 29

Derileri kavurur. 29﴿

Meal 30

Üzerinde on dokuz (görevli melek) vardır. 30﴿

Meal 31

Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır. 31﴿

Meal 32-37

Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. 32-37﴿

Meal 38

Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. 38﴿

Meal 39

Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. 39﴿

Meal 40-42

Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: "Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu?" 40-42﴿

Meal 43

Onlar şöyle derler: "Biz namaz kılanlardan değildik." 43﴿

Meal 44

"Yoksula yedirmezdik." 44﴿

Meal 45

"Bâtıla dalanlarla birlikte biz de dalardık." 45﴿

Meal 46

"Ceza gününü de yalanlıyorduk." 46﴿

Meal 47

"Nihayet ölüm bize gelip çattı." 47﴿
Müddessir Suresi
577
29 . Cüz

Meal 48

Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. 48﴿

Meal 49

Böyle iken onlara ne oluyor da, öğütten yüz çeviriyorlar? 49﴿

Meal 50-51

Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. 50-51﴿

Meal 52

Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. 52﴿

Meal 53

Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar. 53﴿

Meal 54

Hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kur'an) bir uyarıdır. 54﴿

Meal 55

Artık kim dilerse ondan öğüt alır. 55﴿

Meal 56

Bununla beraber, Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya (kendisine karşı gelmekten sakınılmaya) ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır. 56﴿

Kıyâmet Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölümsırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konuedilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kıyamet gününe yemin ederim. 1﴿

Meal 2

(Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz). 2﴿

Meal 3

İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? 3﴿

Meal 4

Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. 4﴿

Meal 5

Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister. 5﴿

Meal 6

"O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar. 6﴿

Meal 7-10

Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir. 7-10﴿

Meal 11

Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. 11﴿

Meal 12

O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. 12﴿

Meal 13

O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. 13﴿

Meal 14-15

Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir. 14-15﴿

Meal 16

(Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. 16﴿

Meal 17

Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. 17﴿

Meal 18

O halde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy. 18﴿

Meal 19

Sonra onu açıklamak da bize aittir. 19﴿