Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meryem Suresi
312
16 . Cüz

Meal 96

İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, rahmân onlar için (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır. 96﴿

Meal 97

Biz Kur’an’ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın! 97﴿

Meal 98

Biz, onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Sen, onların herhangi birinden (bir varlık emâresi) hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? 98﴿

Tâhâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. Sûrede, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz.Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Tâ-hâ. 1﴿

Meal 2

Biz Kur’an’ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. 2﴿

Meal 3

Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. 3﴿

Meal 4

O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. 4﴿

Meal 5

Rahmân olan Allah arşa istivâ etmiştir. 5﴿

Meal 6

Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O’nundur. 6﴿

Meal 7

Sen sözü açığa vursan da (gizlesen de), O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. 7﴿

Meal 8

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; en güzel isimler O’na aittir. 8﴿

Meal 9

Mûsâ ile ilgili bilgi sana erişti mi? 9﴿

Meal 10

Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: "Siz bekleyin, (şu uzakta) bir ateş bulunduğunu farkettim; belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum." 10﴿

Meal 11

Onun yanına geldiğinde kendisine "ey Mûsâ!" diye seslenildi. 11﴿

Meal 12

"İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin rabbinim; artık pabuçlarını çıkar, çünkü şu anda kutsal vadide, Tuvâ’dasın. 12﴿
Tâhâ Suresi
313
16 . Cüz

Meal 13

Ben seni seçtim, şimdi vahyedilecek olana kulak ver. 13﴿

Meal 14

Kuşkusuz ben, yalnız ben Allahım. Benden başka tanrı yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namazı kıl." 14﴿

Meal 15

"Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir." 15﴿

Meal 16

"Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın, sonra sen de helâk olursun! 16﴿

Meal 17

Nedir o sağ elindeki, ey Mûsâ?" 17﴿

Meal 18

Dedi ki: "O benim asâmdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var." 18﴿

Meal 19

Allah buyurdu: "Onu yere at ey Mûsâ!" 19﴿

Meal 20

Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş! 20﴿

Meal 21

Allah, "Tut onu ve korkma, biz onu hemen eski haline döndüreceğiz" buyurdu. 21﴿

Meal 22

"Şimdi de elini koynuna sok, bir hastalık yüzünden olmaksızın, bir başka mûcize olarak bembeyaz çıkacaktır. 22﴿

Meal 23

Böylece sana büyük mûcizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. 23﴿

Meal 24

Firavun’a git, çünkü o sınırı çok aştı." 24﴿

Meal 25

Mûsâ "Rabbim!" dedi, "Kalbime genişlik ver. 25﴿

Meal 26

İşimi bana kolaylaştır. 26﴿

Meal 27

Dilimden düğümü çöz, 27﴿

Meal 28

Ki sözümü iyi anlasınlar. 28﴿

Meal 29

Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. 29﴿

Meal 30

Kardeşim Hârûn’u. 30﴿

Meal 31

Onunla gücümü pekiştir. 31﴿

Meal 32

Onu da görevime ortak et. 32﴿

Meal 33

Ta ki seni bol bol tesbih edelim. 33﴿

Meal 34

Ve seni çok analım. 34﴿

Meal 35

Kuşkusuz sen bizi görmektesin." 35﴿

Meal 36

Allah buyurdu: "Ey Mûsâ! Dileğin kabul edildi. 36﴿

Meal 37

Zaten sana bir kere daha lutufta bulunmuştuk. 37﴿