Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meryem Suresi
312
16 . Cüz

Meal 96

İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır. 96﴿

Meal 97

(Resûlüm!) Biz Kur'an'ı, sadece, onunla Allah'tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin dilinle (indirilip okutarak) kolaylaştırdık. 97﴿

Meal 98

Biz, onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Sen, onlardan herhangi birinden (bir varlık emâresi) hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? 98﴿

Tâhâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. Sûrede, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz.Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Tâ. Hâ. 1﴿

Meal 2-3

Biz, Kur'an'ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. 2-3﴿

Meal 4

(Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. 4﴿

Meal 5

Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir. 5﴿

Meal 6

Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur. 6﴿

Meal 7

Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. 7﴿

Meal 8

Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur. 8﴿

Meal 9

(Resûlüm!) Musa (olayının) haberi sana ulaştı mı? 9﴿

Meal 10

Hani o, bir ateş görmüş ve ailesine: Bekleyin! Eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meş'ale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum, demişti. 10﴿

Meal 11

Oraya vardığında kendisine (tarafımızdan): Ey Musa! diye seslenildi: 11﴿

Meal 12

Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ'dasın! 12﴿
Tâhâ Suresi
313
16 . Cüz

Meal 13

Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. 13﴿

Meal 14

Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl. 14﴿

Meal 15

Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu (kendimden) gizleyeceğim. 15﴿

Meal 16

Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan (kıyamete inanmaktan) alıkoymasın; sonra mahvolursun! 16﴿

Meal 17

Şu sağ elindeki nedir, ey Musa? 17﴿

Meal 18

O, benim asamdır, dedi, ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkelerim; benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır. 18﴿

Meal 19

Allah: Yere at onu, ey Musa! dedi. 19﴿

Meal 20

Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, hızla sürünen bir yılan değil mi! 20﴿

Meal 21

Allah buyurdu: Al onu! Korkma! Biz onu şimdi ilk haline sokacağız. 21﴿

Meal 22

Bir de elini koltuğunun altına sok ki, bir başka mucize olmak üzere o, kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. 22﴿

Meal 23

Ta ki, sana, (böylece) en büyük âyetlerimizden bazılarını gösterelim. 23﴿

Meal 24

Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. 24﴿

Meal 25

Musa: Rabbim! dedi, yüreğime genişlik ver. 25﴿

Meal 26

İşimi bana kolaylaştır. 26﴿

Meal 27

Dilimden (şu) bağı çöz. 27﴿

Meal 28

Ki sözümü anlasınlar. 28﴿

Meal 29

Bana ailemden bir de vezir (yardımcı) ver, 29﴿

Meal 30

Kardeşim Harun'u. 30﴿

Meal 31

Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir. 31﴿

Meal 32

Ve onu işime ortak kıl. 32﴿

Meal 33

Böylece seni bol bol tesbih edelim. 33﴿

Meal 34

Ve çok çok analım seni. 34﴿

Meal 35

Şüphesiz sen bizi görmektesin. 35﴿

Meal 36

Allah: Ey Musa! dedi, istediğin sana verildi. 36﴿

Meal 37

Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. 37﴿