Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meryem Suresi
312
16 . Cüz

Meal 96

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır. 96﴿

Meal 97

(Ey Muhammed!) Biz, Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an ile müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye, onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık. 97﴿

Meal 98

Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? 98﴿

Tâhâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. Sûrede, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz.Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Tâ Hâ. 1﴿

Meal 2-3

(Ey Muhammed!) Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah'ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik. 2-3﴿

Meal 4

(O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. 4﴿

Meal 5

Rahmân, Arş'a kurulmuştur. 5﴿

Meal 6

Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O'nundur. 6﴿

Meal 7

Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. 7﴿

Meal 8

Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. 8﴿

Meal 9

Mûsâ'nın haberi sana ulaştı mı? 9﴿

Meal 10

Hani bir ateş görmüştü de ailesine, "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm (oraya gidiyorum). Umarım ondan size bir kor ateş getiririm, yahut ateşin başında, yol gösterecek birini bulurum" demişti. 10﴿

Meal 11

Ateşin yanına varınca, ona şöyle seslenildi: "Ey Mûsâ!" 11﴿

Meal 12

"Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ'dasın." 12﴿
Tâhâ Suresi
313
16 . Cüz

Meal 13

"Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle." 13﴿

Meal 14

"Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl." 14﴿

Meal 15

"Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek (geleceğinden hiç söz etmeyecek)tim." 15﴿

Meal 16

"Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan (ona hazırlanmaktan) sakın alıkoymasın, sonra helak olursun!" 16﴿

Meal 17

"Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ?" 17﴿

Meal 18

Mûsâ dedi ki: "O benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm." 18﴿

Meal 19

Allah, "Onu yere at ey Mûsâ!" dedi. 19﴿

Meal 20

Mûsâ da onu attı. Bir de ne görsün o, hızla akan bir yılan olmuş! 20﴿

Meal 21

Allah şöyle dedi: "Tut onu. Korkma! Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz." 21﴿

Meal 22-23

"Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak, (alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın." 22-23﴿

Meal 24

"Firavun'a git, çünkü o azmıştır." 24﴿

Meal 25

Mûsâ dedi ki: "Rabbim! Gönlüme ferahlık ver." 25﴿

Meal 26

"İşimi bana kolaylaştır." 26﴿

Meal 27-28

"Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar." 27-28﴿

Meal 29

"Bana ailemden birini yardımcı yap," 29﴿

Meal 30

"Kardeşim Hârûn'u." 30﴿

Meal 31

"Onunla gücümü artır." 31﴿

Meal 32

"Onu işime ortak et." 32﴿

Meal 33

"Seni çok tespih edelim diye", 33﴿

Meal 34

"Seni çok zikredelim diye." 34﴿

Meal 35

"Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin." 35﴿

Meal 36

Allah şöyle dedi: "İstediğin sana verildi ey Mûsâ!" 36﴿

Meal 37

"Andolsun, biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk." 37﴿