Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meryem Suresi
311
16 . Cüz

Meal 77

Âyetlerimizi inkâr eden ve "Mutlaka bana mal ve evlât verilecektir" diyen adamı gördün mü! 77﴿

Meal 78

O, gaybı mı biliyor, yoksa Allah’ın katından bir söz mü aldı? 78﴿

Meal 79

Kesinlikle hayır! Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. 79﴿

Meal 80

Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak, kendisi de tek başına bize gelecek. 80﴿

Meal 81

Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah’tan başka tanrılar edindiler. 81﴿

Meal 82

Hayır, hayır! O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. 82﴿

Meal 83

Görmedin mi? Biz, inkârcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. 83﴿

Meal 84

Öyle ise onlar hakkında acele etme; biz onların günlerini sayıyoruz. 84﴿

Meal 85

Gün gelecek, takvâ sahiplerini seçkin konuklar olarak rahmânın huzurunda toplayacağız; 85﴿

Meal 86

Günahkârları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz; 86﴿

Meal 87

(O gün) rahmânın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. 87﴿

Meal 88

"Rahmân çocuk edindi" dediler. 88﴿

Meal 89

Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. 89﴿

Meal 90

Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek! 90﴿

Meal 91

Çünkü rahmâna çocuk yakıştırıyorlar. 91﴿

Meal 92

Halbuki çocuk edinmek rahmânın şanına yakışmaz. 92﴿

Meal 93

Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, rahmâna birer kul olarak gelecektir. 93﴿

Meal 94

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir. 94﴿

Meal 95

Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah’ın huzuruna tek başına gelecektir. 95﴿
Meryem Suresi
312
16 . Cüz

Meal 96

İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, rahmân onlar için (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır. 96﴿

Meal 97

Biz Kur’an’ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın! 97﴿

Meal 98

Biz, onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Sen, onların herhangi birinden (bir varlık emâresi) hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? 98﴿

Tâhâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. Sûrede, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz.Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Tâ-hâ. 1﴿

Meal 2

Biz Kur’an’ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. 2﴿

Meal 3

Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. 3﴿

Meal 4

O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. 4﴿

Meal 5

Rahmân olan Allah arşa istivâ etmiştir. 5﴿

Meal 6

Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O’nundur. 6﴿

Meal 7

Sen sözü açığa vursan da (gizlesen de), O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. 7﴿

Meal 8

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; en güzel isimler O’na aittir. 8﴿

Meal 9

Mûsâ ile ilgili bilgi sana erişti mi? 9﴿

Meal 10

Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: "Siz bekleyin, (şu uzakta) bir ateş bulunduğunu farkettim; belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum." 10﴿

Meal 11

Onun yanına geldiğinde kendisine "ey Mûsâ!" diye seslenildi. 11﴿

Meal 12

"İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin rabbinim; artık pabuçlarını çıkar, çünkü şu anda kutsal vadide, Tuvâ’dasın. 12﴿