Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meryem Suresi
311
16 . Cüz

Meal 77

(Resûlüm!) Âyetlerimizi inkâr eden ve «Muhakkak surette bana mal ve evlât verilecek» diyen adamı gördün mü? 77﴿

Meal 78

O, gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? 78﴿

Meal 79

Kesinlikle hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. 79﴿

Meal 80

Onun dediğine biz vâris oluruz, (malı ve evlâdı bize kalır); kendisi de bize yapayalnız gelir. 80﴿

Meal 81

Onlar, kendilerine bir itibar ve kuvvet (vesilesi) olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. 81﴿

Meal 82

Hayır, hayır! (Taptıkları), onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar. 82﴿

Meal 83

(Resûlüm!) Görmedin mi? Biz, kâfirlerin üzerine, kendilerini iyice (isyankârlığa) sevkeden şeytanları gönderdik. 83﴿

Meal 84

Öyle ise onlar hakkında acele etme. Biz onlar için (günlerini) teker teker sayıyoruz. 84﴿

Meal 85-87

Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir. 85-87﴿

Meal 88

«Rahmân çocuk edindi» dediler. 88﴿

Meal 89

Hakikaten siz, pek çirkin bir şey ortaya attınız. 89﴿

Meal 90

Bundan dolayı, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir! 90﴿

Meal 91

Rahmân'a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. 91﴿

Meal 92

Halbuki çocuk edinmek Rahmân'ın şanına yakışmaz. 92﴿

Meal 93

Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân'a gelecektir. 93﴿

Meal 94

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir. 94﴿

Meal 95

Bunların hepsi de kıyamet gününde O'nun huzuruna tek başına (yapayalnız) gelecektir. 95﴿
Meryem Suresi
312
16 . Cüz

Meal 96

İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır. 96﴿

Meal 97

(Resûlüm!) Biz Kur'an'ı, sadece, onunla Allah'tan sakınanları müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin dilinle (indirilip okutarak) kolaylaştırdık. 97﴿

Meal 98

Biz, onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Sen, onlardan herhangi birinden (bir varlık emâresi) hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? 98﴿

Tâhâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. Sûrede, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz.Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Tâ. Hâ. 1﴿

Meal 2-3

Biz, Kur'an'ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. 2-3﴿

Meal 4

(Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. 4﴿

Meal 5

Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir. 5﴿

Meal 6

Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur. 6﴿

Meal 7

Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. 7﴿

Meal 8

Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur. 8﴿

Meal 9

(Resûlüm!) Musa (olayının) haberi sana ulaştı mı? 9﴿

Meal 10

Hani o, bir ateş görmüş ve ailesine: Bekleyin! Eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meş'ale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum, demişti. 10﴿

Meal 11

Oraya vardığında kendisine (tarafımızdan): Ey Musa! diye seslenildi: 11﴿

Meal 12

Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ'dasın! 12﴿