Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meryem Suresi
311
16 . Cüz

Meal 77

Âyetlerimizi inkar edip "Bana elbette mal ve evlat verilecek!" diyen kimseyi gördün mü? 77﴿

Meal 78

Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahmân'dan bir söz mü almış? 78﴿

Meal 79

Hayır! (İş onun dediği gibi değil). Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız! 79﴿

Meal 80

Onun (ahirette sahip olacağını) söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. 80﴿

Meal 81

Onlar, kendileri için kuvvet ve şeref (kaynağı) olsunlar diye, Allah'tan başka ilahlar edindiler. 81﴿

Meal 82

Hayır! İlahları, onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. 82﴿

Meal 83

Kafirlerin başına, onları durmadan (günaha ve azgınlığa) tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? 83﴿

Meal 84

Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak (takdir ettiğimiz günleri) sayıp durmaktayız. 84﴿

Meal 85-86

Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahmân'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevkedeceğimiz günü düşün! 85-86﴿

Meal 87

Rahmân'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. 87﴿

Meal 88

Onlar, "Rahmân bir çocuk edindi" dediler. 88﴿

Meal 89

Andolsun, siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. 89﴿

Meal 90-91

Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir! 90-91﴿

Meal 92

Halbuki Rahmân'a bir çocuk edinmek yakışmaz. 92﴿

Meal 93

Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. 93﴿

Meal 94

Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. 94﴿

Meal 95

Onlar(ın her biri) kıyamet günü O'na tek başına gelecektir. 95﴿
Meryem Suresi
312
16 . Cüz

Meal 96

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır. 96﴿

Meal 97

(Ey Muhammed!) Biz, Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an ile müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye, onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık. 97﴿

Meal 98

Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? 98﴿

Tâhâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. Sûrede, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz.Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Tâ Hâ. 1﴿

Meal 2-3

(Ey Muhammed!) Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah'ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik. 2-3﴿

Meal 4

(O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. 4﴿

Meal 5

Rahmân, Arş'a kurulmuştur. 5﴿

Meal 6

Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O'nundur. 6﴿

Meal 7

Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. 7﴿

Meal 8

Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. 8﴿

Meal 9

Mûsâ'nın haberi sana ulaştı mı? 9﴿

Meal 10

Hani bir ateş görmüştü de ailesine, "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm (oraya gidiyorum). Umarım ondan size bir kor ateş getiririm, yahut ateşin başında, yol gösterecek birini bulurum" demişti. 10﴿

Meal 11

Ateşin yanına varınca, ona şöyle seslenildi: "Ey Mûsâ!" 11﴿

Meal 12

"Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ'dasın." 12﴿