Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meryem Suresi
310
16 . Cüz

Meal 65

O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin rabbidir. Şu halde O’na sabır ve sebatla kulluk et. O’nun adını almaya lâyık başka birini biliyor musun? 65﴿

Meal 66

İnsan, "Ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim?" diyor. 66﴿

Meal 67

İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır? 67﴿

Meal 68

Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. 68﴿

Meal 69

Sonra her gruptan, rahmâna en çok âsi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. 69﴿

Meal 70

Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. 70﴿

Meal 71

İçinizden, oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. 71﴿

Meal 72

Sonra biz kötülükten sakınanları (cehennemden) esirgeriz; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız. 72﴿

Meal 73

Kendilerine âyetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkâr edenler iman edenlere, "İki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi?" diye sorarlar. 73﴿

Meal 74

Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helâk ettik. 74﴿

Meal 75

De ki: "Kim sapkınlık içinde ise dilerim rahmân ona süre versin!" Sonunda kendilerine vaad olunanı; azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. 75﴿

Meal 76

Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, rabbinin katında hem mükâfat bakımından daha hayırlı, hem de sonuç bakımından daha iyidir. 76﴿
Meryem Suresi
311
16 . Cüz

Meal 77

Âyetlerimizi inkâr eden ve "Mutlaka bana mal ve evlât verilecektir" diyen adamı gördün mü! 77﴿

Meal 78

O, gaybı mı biliyor, yoksa Allah’ın katından bir söz mü aldı? 78﴿

Meal 79

Kesinlikle hayır! Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. 79﴿

Meal 80

Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak, kendisi de tek başına bize gelecek. 80﴿

Meal 81

Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah’tan başka tanrılar edindiler. 81﴿

Meal 82

Hayır, hayır! O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. 82﴿

Meal 83

Görmedin mi? Biz, inkârcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. 83﴿

Meal 84

Öyle ise onlar hakkında acele etme; biz onların günlerini sayıyoruz. 84﴿

Meal 85

Gün gelecek, takvâ sahiplerini seçkin konuklar olarak rahmânın huzurunda toplayacağız; 85﴿

Meal 86

Günahkârları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz; 86﴿

Meal 87

(O gün) rahmânın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. 87﴿

Meal 88

"Rahmân çocuk edindi" dediler. 88﴿

Meal 89

Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. 89﴿

Meal 90

Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek! 90﴿

Meal 91

Çünkü rahmâna çocuk yakıştırıyorlar. 91﴿

Meal 92

Halbuki çocuk edinmek rahmânın şanına yakışmaz. 92﴿

Meal 93

Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, rahmâna birer kul olarak gelecektir. 93﴿

Meal 94

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir. 94﴿

Meal 95

Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah’ın huzuruna tek başına gelecektir. 95﴿