Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meryem Suresi
310
16 . Cüz

Meal 65

(O) göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Şu halde O'na kulluk et; O'na kulluk etmek için sabırlı ve metânetli ol. O'nun bir adaşı (benzeri) olduğunu biliyor musun? (Asla benzeri yoktur). 65﴿

Meal 66

İnsan der ki: «Öldüğüm zaman sahi diri olarak (kabrimden) çıkarılacak mıyım?» 66﴿

Meal 67

İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır? 67﴿

Meal 68

Öyle ise, Rabbine andolsun ki, muhakkak surette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları diz üstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. 68﴿

Meal 69

Sonra her milletten, rahmân olan Allah'a en çok âsi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. 69﴿

Meal 70

Sonra, orayı boylamaya daha çok müstahak olanları elbette biz daha iyi biliriz. 70﴿

Meal 71

İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. 71﴿

Meal 72

Sonra biz, Allah'tan sakınanları kurtarırız; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız. 72﴿

Meal 73

Kendilerine âyetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkâr edenler, iman edenlere: İki topluluktan hangisinin (hangimizin) mevki ve makamı daha iyi, meclis ve topluluğu daha güzeldir? dediler. 73﴿

Meal 74

Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik. 74﴿

Meal 75

De ki: Kim sapıklıkta ise, çok merhametli olan Allah ona mühlet versin! Nihayet kendilerine vâdolunan şeyi -ya azabı (müminler karşısında yenilgiyi), veya kıyameti- gördükleri zaman, mevki ve makamı daha kötü ve askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. 75﴿

Meal 76

Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini artırır. Sürekli kalan iyi işler, Rabbinin nezdinde hem mükâfat bakımından daha hayırlı, hem de âkıbetçe daha iyidir. 76﴿
Meryem Suresi
311
16 . Cüz

Meal 77

(Resûlüm!) Âyetlerimizi inkâr eden ve «Muhakkak surette bana mal ve evlât verilecek» diyen adamı gördün mü? 77﴿

Meal 78

O, gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? 78﴿

Meal 79

Kesinlikle hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. 79﴿

Meal 80

Onun dediğine biz vâris oluruz, (malı ve evlâdı bize kalır); kendisi de bize yapayalnız gelir. 80﴿

Meal 81

Onlar, kendilerine bir itibar ve kuvvet (vesilesi) olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. 81﴿

Meal 82

Hayır, hayır! (Taptıkları), onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar. 82﴿

Meal 83

(Resûlüm!) Görmedin mi? Biz, kâfirlerin üzerine, kendilerini iyice (isyankârlığa) sevkeden şeytanları gönderdik. 83﴿

Meal 84

Öyle ise onlar hakkında acele etme. Biz onlar için (günlerini) teker teker sayıyoruz. 84﴿

Meal 85-87

Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir. 85-87﴿

Meal 88

«Rahmân çocuk edindi» dediler. 88﴿

Meal 89

Hakikaten siz, pek çirkin bir şey ortaya attınız. 89﴿

Meal 90

Bundan dolayı, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir! 90﴿

Meal 91

Rahmân'a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. 91﴿

Meal 92

Halbuki çocuk edinmek Rahmân'ın şanına yakışmaz. 92﴿

Meal 93

Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân'a gelecektir. 93﴿

Meal 94

O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir. 94﴿

Meal 95

Bunların hepsi de kıyamet gününde O'nun huzuruna tek başına (yapayalnız) gelecektir. 95﴿