Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meryem Suresi
310
16 . Cüz

Meal 65

(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? 65﴿

Meal 66

İnsan, "Öldüğümde gerçekten diri olarak (topraktan) çıkarılacak mıyım?" der. 66﴿

Meal 67

İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? 67﴿

Meal 68

Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde diz üstü hazır edeceğiz. 68﴿

Meal 69

Sonra her bir topluluktan, Rahman'a karşı en isyankâr olanları mutlaka çekip çıkaracağız. 69﴿

Meal 70

Sonra, oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. 70﴿

Meal 71

. (Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. 71﴿

Meal 72

Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüş halde bırakırız. 72﴿

Meal 73

Âyetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman, inkar edenler, inananlara, "İki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir?" dediler. 73﴿

Meal 74

Biz onlardan önce, mal-mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. 74﴿

Meal 75

(Ey Muhammed!) De ki: "Kim sapıklık içinde ise Rahmân onlara, istenildiği kadar süre versin! Nihayet kendilerine vaad olunan azabı, ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler. 75﴿

Meal 76

Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibari ile de. 76﴿
Meryem Suresi
311
16 . Cüz

Meal 77

Âyetlerimizi inkar edip "Bana elbette mal ve evlat verilecek!" diyen kimseyi gördün mü? 77﴿

Meal 78

Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahmân'dan bir söz mü almış? 78﴿

Meal 79

Hayır! (İş onun dediği gibi değil). Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız! 79﴿

Meal 80

Onun (ahirette sahip olacağını) söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. 80﴿

Meal 81

Onlar, kendileri için kuvvet ve şeref (kaynağı) olsunlar diye, Allah'tan başka ilahlar edindiler. 81﴿

Meal 82

Hayır! İlahları, onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. 82﴿

Meal 83

Kafirlerin başına, onları durmadan (günaha ve azgınlığa) tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? 83﴿

Meal 84

Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak (takdir ettiğimiz günleri) sayıp durmaktayız. 84﴿

Meal 85-86

Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahmân'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevkedeceğimiz günü düşün! 85-86﴿

Meal 87

Rahmân'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. 87﴿

Meal 88

Onlar, "Rahmân bir çocuk edindi" dediler. 88﴿

Meal 89

Andolsun, siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. 89﴿

Meal 90-91

Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir! 90-91﴿

Meal 92

Halbuki Rahmân'a bir çocuk edinmek yakışmaz. 92﴿

Meal 93

Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. 93﴿

Meal 94

Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. 94﴿

Meal 95

Onlar(ın her biri) kıyamet günü O'na tek başına gelecektir. 95﴿