Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meâric Suresi
570
29 . Cüz

Meal 40-41

Doğuların ve batıların rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter, kimse bizim önümüze geçemez. 40-41﴿

Meal 42

Bırak onları, kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalanadursunlar! 42﴿

Meal 43

O gün onlar, bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. 43﴿

Meal 44

O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün o gündür. 44﴿

Nûh Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Sûrede başlıca, Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Biz Nûh’u, "Kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar" diyerek kavmine gönderdik. 1﴿

Meal 2

Şöyle dedi: "Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. 2﴿

Meal 3

Allah’a kulluk edin; O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin; 3﴿

Meal 4

Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah’ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz! 4﴿

Meal 5

Nûh, "Rabbim" dedi, "Doğrusu ben kavmimi gece gündüz hakka çağırdım; 5﴿

Meal 6

Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. 6﴿

Meal 7

Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar; elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. 7﴿

Meal 8

Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. 8﴿

Meal 9

Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim." 9﴿

Meal 10

Dedim ki: "Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin; O, çok bağışlayıcıdır. 10﴿
Nûh Suresi
571
29 . Cüz

Meal 11

(Dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. 11﴿

Meal 12

Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. 12﴿

Meal 13

Ne oluyor size de Allah’ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? 13﴿

Meal 14

Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. 14﴿

Meal 15

Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? 15﴿

Meal 16

Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. 16﴿

Meal 17

Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. 17﴿

Meal 18

Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. 18﴿

Meal 19-20

Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz." 19-20﴿

Meal 21

Nûh, "Rabbim" dedi, "Doğrusu bunlar beni dinlemediler, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. 21﴿

Meal 22

Onlar çok büyük tuzaklar kurdular." 22﴿

Meal 23

Dediler ki: "Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved’den, Suvâ’dan, Yegūs’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!" 23﴿

Meal 24

"Gerçekten de birçoklarını saptırdılar; (Rabbim!) sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır!" 24﴿

Meal 25

Günahları yüzünden tûfanda boğuldular, ardından ateşe atıldılar, kendilerini Allah’a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. 25﴿

Meal 26

Nûh "Rabbim" dedi, "Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi sağ bırakma! 26﴿

Meal 27

Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; günahkâr nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. 27﴿

Meal 28

Rabbim! Beni, annemi babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla, zalimleri ise daima helâk et." 28﴿