Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meâric Suresi
570
29 . Cüz

Meal 40-41

Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. 40-41﴿

Meal 42

Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. 42﴿

Meal 43-44

Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla! İşte o, uyarıldıkları gündür. 43-44﴿

Nûh Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Sûrede başlıca, Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Şüphesiz biz Nûh'u, kavmine, "Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar" diye peygamber olarak gönderdik. 1﴿

Meal 2

Nûh şöyle dedi: "Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım." 2﴿

Meal 3-4

"Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz." 3-4﴿

Meal 5

Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim." 5﴿

Meal 6

"Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı." 6﴿

Meal 7

"Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler." 7﴿

Meal 8

"Sonra ben onları açık açık davet ettim". 8﴿

Meal 9

"Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum." 9﴿

Meal 10

"Dedim ki: ‘Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü o çok bağışlayıcıdır.' 10﴿
Nûh Suresi
571
29 . Cüz

Meal 11

‘(Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.' 11﴿

Meal 12

‘Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.' 12﴿

Meal 13

‘Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?' 13﴿

Meal 14

‘Halbuki, o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.' 14﴿

Meal 15

‘Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?' 15﴿

Meal 16

‘Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?' 16﴿

Meal 17

‘Allah, sizi (babanız Adem'i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)' 17﴿

Meal 18

‘Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi (yeniden) çıkaracaktır.' 18﴿

Meal 19-20

‘Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz.' " 19-20﴿

Meal 21

Nûh dedi ki: "Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular." 21﴿

Meal 22

"Bunlar da, çok büyük bir tuzak kurdular." 22﴿

Meal 23

"Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd'i, Süvâ'ı, Yeğus'u, Ye'ûk'u ve Nesr'i hiç bırakmayın." 23﴿

Meal 24

"Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır." 24﴿

Meal 25

Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar. 25﴿

Meal 26

Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!" 26﴿

Meal 27

"Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kafir kimseler yetiştirirler." 27﴿

Meal 28

"Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır." 28﴿