Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meâric Suresi
569
29 . Cüz

Meal 11-14

Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kişi, o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın! 11-14﴿

Meal 15-16

Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki o (cehennem) alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. 15-16﴿

Meal 17

Haktan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. 17﴿

Meal 18

Haktan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. 18﴿

Meal 19

Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. 19﴿

Meal 20

Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. 20﴿

Meal 21

Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. 21﴿

Meal 22

Ancak namaz kılanlar başka; 22﴿

Meal 23

Namazlarını devamlı kılanlar; 23﴿

Meal 24-25

İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar; 24-25﴿

Meal 26

Hesap gününün doğruluğuna inananlar; 26﴿

Meal 27-28

Rablerinin azabından çekinenler -ki rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz-; 27-28﴿

Meal 29-31

İffetlerini koruyanlar -ki eşleri ve câriyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar; ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir-; 29-31﴿

Meal 32

Emanetlerine ve ahidlerine riayet edenler; 32﴿

Meal 33

Şahitliklerini dosdoğru yapanlar; 33﴿

Meal 34

Namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler; 34﴿

Meal 35

İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. 35﴿

Meal 36-37

O inkârcılara ne oluyor ki (inkâr veya alay etmek için) grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. 36-37﴿

Meal 38

Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? 38﴿

Meal 39

Asla! Biz onları, şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. 39﴿
Meâric Suresi
570
29 . Cüz

Meal 40-41

Doğuların ve batıların rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter, kimse bizim önümüze geçemez. 40-41﴿

Meal 42

Bırak onları, kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalanadursunlar! 42﴿

Meal 43

O gün onlar, bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. 43﴿

Meal 44

O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün o gündür. 44﴿

Nûh Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Sûrede başlıca, Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Biz Nûh’u, "Kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar" diyerek kavmine gönderdik. 1﴿

Meal 2

Şöyle dedi: "Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. 2﴿

Meal 3

Allah’a kulluk edin; O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin; 3﴿

Meal 4

Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah’ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz! 4﴿

Meal 5

Nûh, "Rabbim" dedi, "Doğrusu ben kavmimi gece gündüz hakka çağırdım; 5﴿

Meal 6

Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. 6﴿

Meal 7

Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar; elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. 7﴿

Meal 8

Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. 8﴿

Meal 9

Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim." 9﴿

Meal 10

Dedim ki: "Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin; O, çok bağışlayıcıdır. 10﴿