Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meâric Suresi
569
29 . Cüz

Meal 11-14

Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. 11-14﴿

Meal 15

Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem) alevlenen bir ateştir. 15﴿

Meal 16

Derileri kavurup soyar. 16﴿

Meal 17-18

Yüz çevirip geri dönen, (servet) toplayıp yığan kimseyi (kendine) çağırır! 17-18﴿

Meal 19

Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır. 19﴿

Meal 20

Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. 20﴿

Meal 21

Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir. 21﴿

Meal 22-23

Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar, ki onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;) 22-23﴿

Meal 24-25

Mallarında, isteyene ve (isteyemediği için) mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar; 24-25﴿

Meal 26

Ceza (ve hesap) gününün doğruluğuna inananlar; 26﴿

Meal 27-28

Rablerinin azabından korkanlar, ki Rablerinin azabı(na karşı) emin olunamaz; 27-28﴿

Meal 29-31

Irzlarını koruyanlar -ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-; 29-31﴿

Meal 32

Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler; 32﴿

Meal 33

Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar; 33﴿

Meal 34

Namazlarını koruyanlar; 34﴿

Meal 35

İşte bunlar, cennetlerde ağırlanırlar. 35﴿

Meal 36-37

(Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar. 36-37﴿

Meal 38

Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? 38﴿

Meal 39

Hayır (hiç ummasınlar!) Şüphesiz biz onları, kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık (fakat ibret almadılar, imana gelmediler). 39﴿
Meâric Suresi
570
29 . Cüz

Meal 40-41

Şu halde (işin gerçeği) öyle (umdukları gibi) değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez. 40-41﴿

Meal 42

Ama sen onları (şimdilik) bırak da, tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya dek dalsınlar, oynayadursunlar. 42﴿

Meal 43-44

O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu, onların tehdit edilegeldikleri gündür! 43-44﴿

Nûh Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Sûrede başlıca, Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. 1﴿

Meal 2-4

Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, «Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)» diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz! 2-4﴿

Meal 5

(Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim; 5﴿

Meal 6

Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı. 6﴿

Meal 7

Gerçekten de, (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. 7﴿

Meal 8

Sonra, ben kendilerine haykırarak davette bulundum. 8﴿

Meal 9

Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. 9﴿

Meal 10

Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır. 10﴿