Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meâric Suresi
569
29 . Cüz

Meal 11-14

Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın. 11-14﴿

Meal 15-16

Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz, cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. 15-16﴿

Meal 17-18

O, (hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni; servet toplayıp yığanı kendine çağırır. 17-18﴿

Meal 19

Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. 19﴿

Meal 20

Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. 20﴿

Meal 21

Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. 21﴿

Meal 22

Ancak, namaz kılanlar başka. 22﴿

Meal 23

Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir. 23﴿

Meal 24-25

Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. 24-25﴿

Meal 26

Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. 26﴿

Meal 27

Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir. 27﴿

Meal 28

Çünkü, Rablerinin azabından emin olunamaz. 28﴿

Meal 29

Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. 29﴿

Meal 30

Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar. 30﴿

Meal 31

Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir. 31﴿

Meal 32

Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. 32﴿

Meal 33

Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. 33﴿

Meal 34

Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. 34﴿

Meal 35

İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. 35﴿

Meal 36-37

Şimdi, inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek için) sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? 36-37﴿

Meal 38

Onlardan her biri Naîm Cennetine sokulacağını mı umuyor? 38﴿

Meal 39

Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden (meniden) yarattık. 39﴿
Meâric Suresi
570
29 . Cüz

Meal 40-41

Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. 40-41﴿

Meal 42

Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. 42﴿

Meal 43-44

Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla! İşte o, uyarıldıkları gündür. 43-44﴿

Nûh Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Sûrede başlıca, Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Şüphesiz biz Nûh'u, kavmine, "Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar" diye peygamber olarak gönderdik. 1﴿

Meal 2

Nûh şöyle dedi: "Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım." 2﴿

Meal 3-4

"Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz." 3-4﴿

Meal 5

Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim." 5﴿

Meal 6

"Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı." 6﴿

Meal 7

"Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler." 7﴿

Meal 8

"Sonra ben onları açık açık davet ettim". 8﴿

Meal 9

"Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum." 9﴿

Meal 10

"Dedim ki: ‘Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü o çok bağışlayıcıdır.' 10﴿