Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Leyl Suresi
596
30 . Cüz

Leyl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun, bürüyüp örttüğünde geceye; 1﴿

Meal 2

Aydınlandığında gündüze; 2﴿

Meal 3

Erkeği ve dişiyi yaratma fiiline; 3﴿

Meal 4

Elbette çabalarınız farklıdır. 4﴿

Meal 5

Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa; 5﴿

Meal 6

Bunların güzel karşılığına da inanırsa; 6﴿

Meal 7

Biz onu işin kolayına yönlendiririz. 7﴿

Meal 8

Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse; 8﴿

Meal 9

Güzel karşılığı da yalan sayarsa; 9﴿

Meal 10

Biz onu zora sokarız. 10﴿

Meal 11

Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. 11﴿

Meal 12

Doğru yolu göstermek bize aittir. 12﴿

Meal 13

Şüphesiz âhiret de dünya da bizimdir. 13﴿

Meal 14

Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. 14﴿

Meal 15-16

O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. 15-16﴿

Meal 17-18

Malını Allah yolunda verip arınan takvâ ehli ise ondan uzak tutulur. 17-18﴿

Meal 19

Onun üzerinde birine ait olup karşılığı verilecek bir lutuf yoktur. 19﴿

Meal 20

Ancak yüce rabbinin rızâsını kazanmak için verir. 20﴿

Meal 21

Bu hoşnutluğa da mutlaka erecektir. 21﴿

Duhâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun, kuşluk vaktine; 1﴿

Meal 2

Kararıp sakinleştiğinde geceye ki; 2﴿

Meal 3

Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. 3﴿
Duhâ Suresi
597
30 . Cüz

Meal 4

Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. 4﴿

Meal 5

Rabbin sana mutlaka lutuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. 5﴿

Meal 6

O seni yetim bulup barındırmadı mı? 6﴿

Meal 7

Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? 7﴿

Meal 8

Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? 8﴿

Meal 9

O halde sakın yetimi ezme! 9﴿

Meal 10

El açıp isteyeni de sakın boş çevirme! 10﴿

Meal 11

Rabbinin lutuflarını şükranla an. 11﴿

İnşirâh Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Senin kalbini açıp genişletmedik mi? 1﴿

Meal 2-3

Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? 2-3﴿

Meal 4

Ve senin şanını yüceltmedik mi? 4﴿

Meal 5

Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 5﴿

Meal 6

Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. 6﴿

Meal 7

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul. 7﴿

Meal 8

Ve yalnız rabbine yönel. 8﴿

Tîn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun incire ve zeytine; 1﴿

Meal 2

Sînâ dağına; 2﴿

Meal 3

Ve şu güvenli şehre! 3﴿

Meal 4

Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. 4﴿

Meal 5

Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. 5﴿