Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Leyl Suresi
596
30 . Cüz

Leyl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-4

(Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki işleriniz başka başkadır. 1-4﴿

Meal 5-7

Artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız). 5-7﴿

Meal 8-11

Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. 8-11﴿

Meal 12-13

Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. 12-13﴿

Meal 14

(Ey insanlar!) Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. 14﴿

Meal 15-16

O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren kötüler girer. 15-16﴿

Meal 17-18

Temizlenmek üzere malını hayra veren iyiler ondan (ateşten) uzak tutulur. 17-18﴿

Meal 19-21

Yüce Rabbinin rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır. 19-21﴿

Duhâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. 1-3﴿
Duhâ Suresi
597
30 . Cüz

Meal 4

Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. 4﴿

Meal 5

Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. 5﴿

Meal 6

O, seni yetim bulup barındırmadı mı? 6﴿

Meal 7

Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? 7﴿

Meal 8

Seni fakir bulup zengin etmedi mi? 8﴿

Meal 9

Öyleyse yetimi sakın ezme. 9﴿

Meal 10

El açıp isteyeni de sakın azarlama. 10﴿

Meal 11

Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. 11﴿

İnşirâh Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 1﴿

Meal 2-3

Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? 2-3﴿

Meal 4

Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi? 4﴿

Meal 5-6

Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. 5-6﴿

Meal 7-8

Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. 7-8﴿

Tîn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-5

İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. 1-5﴿