Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Leyl Suresi
596
30 . Cüz

Leyl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

(Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun, 1﴿

Meal 2

Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun, 2﴿

Meal 3

Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, 3﴿

Meal 4

Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. 4﴿

Meal 5-7

Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. 5-7﴿

Meal 8-10

Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. 8-10﴿

Meal 11

Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez. 11﴿

Meal 12

Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. 12﴿

Meal 13

Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. 13﴿

Meal 14

Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. 14﴿

Meal 15-16

O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. 15-16﴿

Meal 17-18

Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır. 17-18﴿

Meal 19-20

O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar). 19-20﴿

Meal 21

Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. 21﴿

Duhâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kuşluk vaktine andolsun, 1﴿

Meal 2

Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, 2﴿

Meal 3

Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. 3﴿
Duhâ Suresi
597
30 . Cüz

Meal 4

Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. 4﴿

Meal 5

Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. 5﴿

Meal 6

Seni yetim bulup da barındırmadı mı? 6﴿

Meal 7

Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? 7﴿

Meal 8

Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? 8﴿

Meal 9

Öyleyse sakın yetimi ezme! 9﴿

Meal 10

Sakın isteyeni azarlama! 10﴿

Meal 11

Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat. 11﴿

İnşirâh Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 1﴿

Meal 2-3

Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? 2-3﴿

Meal 4

Senin şânını yükseltmedik mi? 4﴿

Meal 5

Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. 5﴿

Meal 6

Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. 6﴿

Meal 7

Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. 7﴿

Meal 8

Ancak Rabbine yönel ve yalvar. 8﴿

Tîn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Tîn'e ve zeytûn'a andolsun. 1﴿

Meal 2

Sinâ Dağına andolsun, 2﴿

Meal 3

Bu güvenli şehre (Mekke'ye) andolsun ki, 3﴿

Meal 4

Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. 4﴿

Meal 5

Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik. 5﴿