Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kureyş Suresi
603
31 . Cüz

Kureyş Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğukabilenin adıdır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Kureyş’in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için (Allah lutuflarda bulundu). 1-2﴿

Meal 3

Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin rabbine kulluk etsinler. 3﴿

Meal 4

Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin rabbine kulluk etsinler. 4﴿

Maûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gördün mü dini yalan sayanı? 1﴿

Meal 2

İşte odur yetimi itip kakan; 2﴿

Meal 3

Ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen! 3﴿

Meal 4

Vay haline o namaz kılanların ki, 4﴿

Meal 5

Onlar namazlarının özünden uzaktırlar. 5﴿

Meal 6

Onlar halka gösteriş yaparlar. 6﴿

Meal 7

Hayra da engel olurlar. 7﴿

Kevser Suresi

Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir.3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsusbir havuzun da adıdır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. 1﴿

Meal 2

Şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes! 2﴿

Meal 3

Asıl sonu gelmeyecek olan, sana karşı nefret duyandır. 3﴿
Kâfirûn Suresi
604
31 . Cüz

Kâfirûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

De ki: "Ey inkârcılar! 1﴿

Meal 2

Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. 2﴿

Meal 3

Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. 3﴿

Meal 4

Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 4﴿

Meal 5

Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. 5﴿

Meal 6

Sizin dininiz size, benim dinim banadır." 6﴿

Nasr Suresi

Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Allah’ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde; 1﴿

Meal 2

Ve insanların akın akın Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde; 2﴿

Meal 3

Rabbine hamdederek şanının yüceliğini dile getir ve O’ndan af dile; şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir. 3﴿

Tebbet Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ebû Leheb’in elleri kurusun! Kurudu zaten. 1﴿

Meal 2

Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. 2﴿

Meal 3

O, alev alev yanan ateşe atılacak! 3﴿

Meal 4

Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da. 4﴿

Meal 5

Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. 5﴿