Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kureyş Suresi
603
31 . Cüz

Kureyş Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğukabilenin adıdır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-4

Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin. 1-4﴿

Maûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! 1﴿

Meal 2-3

İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. 2-3﴿

Meal 4

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 4﴿

Meal 5

Onlar namazlarını ciddiye almazlar. 5﴿

Meal 6

Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. 6﴿

Meal 7

Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. 7﴿

Kevser Suresi

Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir.3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsusbir havuzun da adıdır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Şüphesiz biz sana Kevseri verdik. 1﴿

Meal 2

O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. 2﴿

Meal 3

Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir. 3﴿
Kâfirûn Suresi
604
31 . Cüz

Kâfirûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

De ki: "Ey Kâfirler!" 1﴿

Meal 2

"Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem." 2﴿

Meal 3

"Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz." 3﴿

Meal 4

"Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim." 4﴿

Meal 5

"Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz." 5﴿

Meal 6

"Sizin dininiz size, benim dinim de banadır." 6﴿

Nasr Suresi

Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir. 1-3﴿

Tebbet Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. 1﴿

Meal 2

Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. 2﴿

Meal 3

O, bir alevli ateşe girecektir, 3﴿

Meal 4-5

Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir). 4-5﴿