Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kıyâmet Suresi
578
29 . Cüz

Meal 20

Hayır (ey insanlar)! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz, 20﴿

Meal 21

Âhireti ise bir yana bırakıyorsunuz. 21﴿

Meal 22-23

Oysa o gün bir kısım yüzler rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır; 22-23﴿

Meal 24-25

Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felâketi sezerek sararıp solacaktır. 24-25﴿

Meal 26

Hayır artık çok geç! Can boğaza gelip dayandığında; 26﴿

Meal 27

"Yok mu bir şifacı?" dendiğinde; 27﴿

Meal 28

(Hasta) bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında; 28﴿

Meal 29

Ve bacaklar birbirine dolaştığında; 29﴿

Meal 30

İşte o gün sevkedilen yer sadece rabbinin huzurudur. 30﴿

Meal 31

Vaktiyle o hakka inanmamış, namaz da kılmamıştı. 31﴿

Meal 32

Aksine inkâr etmiş, haktan yüz çevirmişti. 32﴿

Meal 33

Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. 33﴿

Meal 34

(Ey insan!) Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor! 34﴿

Meal 35

Evet o sana yaklaştıkça yaklaşıyor! 35﴿

Meal 36

İnsan, kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır? 36﴿

Meal 37

O akıtılan meniden bir damlacık (sperm) değil miydi? 37﴿

Meal 38

Sonra o, alaka (rahime tutunmuş embriyo) olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş; 38﴿

Meal 39

Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. 39﴿

Meal 40

Peki bütün bunları yapan, ölüleri diriltemez mi? 40﴿

İnsân Suresi

Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesindenalmıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehrsûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Sûrede başlıca, ahiret hayatıyla ilgilimeseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetlerkonu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. 1﴿

Meal 2

Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık; imtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. 2﴿

Meal 3

Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. 3﴿

Meal 4

Ama biz inkârcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. 4﴿

Meal 5

İyiler ise içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler; 5﴿
İnsân Suresi
579
29 . Cüz

Meal 6

Bir su kaynağı ki Allah’ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. 6﴿

Meal 7

Onlar, verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. 7﴿

Meal 8

Onlar, kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. 8﴿

Meal 9

(Ve şöyle derler:) "Biz sizi Allah rızâsı için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. 9﴿

Meal 10

Biz, öfkeli, çetin bir günde rabbimizden (azabından) korkarız." 10﴿

Meal 11

Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur; yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. 11﴿

Meal 12

Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. 12﴿

Meal 13

Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada ne de dondurucu soğuk. 13﴿

Meal 14

Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine âmâde kılınmış. 14﴿

Meal 15-16

Her birinin etrafında gümüş kaplar, billûr kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır; ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. 15-16﴿

Meal 17

Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. 17﴿

Meal 18

İçindeki, orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. 18﴿

Meal 19

Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. 19﴿

Meal 20

Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. 20﴿

Meal 21

Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır; gümüş bileziklerle süslenmişlerdir, rableri onlara tertemiz bir içecek verir; 21﴿

Meal 22

"Bunlar sizin ödülünüzdür, çabanız boşa gitmemiştir." 22﴿

Meal 23

Kur’an’ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. 23﴿

Meal 24

Öyleyse rabbinin hükmüne sabret; onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. 24﴿

Meal 25

Sabah akşam rabbinin adını an. 25﴿