Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kıyâmet Suresi
578
29 . Cüz

Meal 20-21

Hayır! Doğrusu siz, çarçabuk geçeni (dünya hayatını ve nimetlerini) seviyor, ahireti bırakıyorsunuz. 20-21﴿

Meal 22

Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. 22﴿

Meal 23

Rablerine bakacaklardır (O'nu göreceklerdir). 23﴿

Meal 24

Yüzler de vardır ki, o gün buruşacaktır; 24﴿

Meal 25

Kendilerinin, bel kemiklerini kıran bir felâkete uğratılacağını sezeceklerdir. 25﴿

Meal 26

Artık gözünüzü açın! Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır, 26﴿

Meal 27

«Tedavi edebilecek kimdir?» denir. 27﴿

Meal 28

(Can çekişen) bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar. 28﴿

Meal 29

Ve bacak bacağa dolaşır. 29﴿

Meal 30

İşte o gün sevkedilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur. 30﴿

Meal 31

İşte o, (Peygamber'in getirdiğini) doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. 31﴿

Meal 32

Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti. 32﴿

Meal 33

Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline (taraftarlarına) gitmişti. 33﴿

Meal 34

Lâyıktır (o azap) sana, lâyık! 34﴿

Meal 35

Evet, lâyıktır sana ( o azap) lâyık! 35﴿

Meal 36

İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır! 36﴿

Meal 37

O, (döl yatağına) akıtılan meninin içinden bir nutfe (sperm) değil miydi? 37﴿

Meal 38

Sonra bu, alaka (aşılanmış yumurta) olmuş, derken Allah onu (insan biçiminde) yaratıp şekillendirmişti. 38﴿

Meal 39

Ondan da iki eşi, yani erkek ve dişiyi var etmişti. 39﴿

Meal 40

Peki (bunları yapan) Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? 40﴿

İnsân Suresi

Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesindenalmıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehrsûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Sûrede başlıca, ahiret hayatıyla ilgilimeseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetlerkonu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? 1﴿

Meal 2

Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık. 2﴿

Meal 3

Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. 3﴿

Meal 4

Doğrusu biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. 4﴿

Meal 5

İyiler ise, kâfûr katılmış bir kadehten (cennet şarabı) içerler. 5﴿
İnsân Suresi
579
29 . Cüz

Meal 6

(Bu,) Allah'ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır. 6﴿

Meal 7

O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. 7﴿

Meal 8

Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. 8﴿

Meal 9

«Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.» 9﴿

Meal 10

«Biz, çetin ve belâlı bir günde Rabbimizden (O'nun azabına uğramaktan) korkarız» (derler). 10﴿

Meal 11

İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger; (yüzlerine) parlaklık, (gönüllerine) sevinç verir. 11﴿

Meal 12

Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve (cenetteki) ipekleri lütfeder. 12﴿

Meal 13

Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk. 13﴿

Meal 14

(Cennet ağaçlarının) gölgeleri, üzerlerine sarkar; kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. 14﴿

Meal 15-16

Yanlarında, gümüş kaplar ve billûr kâselerle, gümüş beyazlığında (billûr gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sâkiler bunu (cennet şarabını) ölçüsünce tayin ve takdir ederler. 15-16﴿

Meal 17

Onlara orada bir kâseden içirilir ki (bu şarabın) karışımında zencefil vardır. 17﴿

Meal 18

(Bu şarap) orada bir pınardandır ki adına Selsebîl denir. 18﴿

Meal 19

O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedîmler dolaşır ki, onları gördüğünde, etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. 19﴿

Meal 20

Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün. 20﴿

Meal 21

Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. 21﴿

Meal 22

(Onlara şöyle denir:) Bu, sizin için bir mükâfattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur. 22﴿

Meal 23

(Resûlüm!) Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik. 23﴿

Meal 24

Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme. 24﴿

Meal 25

Sabah akşam Rabbinin ismini yâdet. 25﴿