Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kıyâmet Suresi
578
29 . Cüz

Meal 20-21

Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. 20-21﴿

Meal 22

O gün bir takım yüzler aydındır. 22﴿

Meal 23

Rablerine bakarlar. 23﴿

Meal 24

O gün bir takım yüzler de asıktır. 24﴿

Meal 25

Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. 25﴿

Meal 26-30

Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevkediliş Rabbinedir. 26-30﴿

Meal 31

O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. 31﴿

Meal 32

Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. 32﴿

Meal 33

Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. 33﴿

Meal 34-35

"Bu azap sana layıktır, layık! Evet, layıktır sana, layık!" denecektir. 34-35﴿

Meal 36

İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder. 36﴿

Meal 37

O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? 37﴿

Meal 38

Sonra bu, bir "alaka" oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. 38﴿

Meal 39

Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. 39﴿

Meal 40

Şimdi, bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? 40﴿

İnsân Suresi

Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesindenalmıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehrsûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Sûrede başlıca, ahiret hayatıyla ilgilimeseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetlerkonu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti. 1﴿

Meal 2

Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. 2﴿

Meal 3

Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder. 3﴿

Meal 4

Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. 4﴿

Meal 5

İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. 5﴿
İnsân Suresi
579
29 . Cüz

Meal 6

Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar. 6﴿

Meal 7

O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. 7﴿

Meal 8

Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. 8﴿

Meal 9

(Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz." 9﴿

Meal 10

"Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız." 10﴿

Meal 11

Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. 11﴿

Meal 12

Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysiler) ile mükafatlandırır. 12﴿

Meal 13

Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk. 13﴿

Meal 14

Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. 14﴿

Meal 15

Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. 15﴿

Meal 16

Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir. 16﴿

Meal 17

Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir. 17﴿

Meal 18

Orada bir pınar ki ona "selsebil" adı verilir. 18﴿

Meal 19

Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. 19﴿

Meal 20

Orada, görünce (sonsuz)nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün. 20﴿

Meal 21

Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. 21﴿

Meal 22

Onlara şöyle denecektir: "Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür." 22﴿

Meal 23

Şüphe yok ki, Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz. 23﴿

Meal 24

O halde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. 24﴿

Meal 25

Sabah akşam Rabbinin adını an. 25﴿