Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kamer Suresi
529
27 . Cüz

Meal 7-8

Gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağrıcıya doğru koşarlar. İnkârcılar, "Bu, gerçekten zor bir gün!" derler. 7-8﴿

Meal 9

Bunlardan önce Nûh’un kavmi de (peygamberlerini) yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar, "Delinin biri!" dediler ve o görevinden alıkondu. 9﴿

Meal 10

Bunun üzerine Nûh, "Artık yenik düştüm; yardımını esirgeme!" diye rabbine yalvardı. 10﴿

Meal 11

Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. 11﴿

Meal 12

Yerden de sular fışkırttık; derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. 12﴿

Meal 13

Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. 13﴿

Meal 14

Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu, kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükâfat olmak üzere. 14﴿

Meal 15

Andolsun, bunu bir ibret levhası olarak bıraktık; ibret alacak yok mu? 15﴿

Meal 16

Azabım ve uyarılarım nasılmış görün! 16﴿

Meal 17

Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? 17﴿

Meal 18

Âd kavmi de (peygamberlerini) yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın! 18﴿

Meal 19

Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. 19﴿

Meal 20

İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. 20﴿

Meal 21

Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın! 21﴿

Meal 22

Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? 22﴿

Meal 23

Semûd kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. 23﴿

Meal 24

Dediler ki: "İçimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur, yanarız. 24﴿

Meal 25

İlâhî mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır o, yalancının, küstahın biri!" 25﴿

Meal 26

Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler! 26﴿

Meal 27

(Allah Sâlih peygambere şöyle buyurdu:) "Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. 27﴿
Kamer Suresi
530
27 . Cüz

Meal 28

Bir de onlara, suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi (suyun) başına gelsin." 28﴿

Meal 29

Derken ilgili adamlarını çağırdılar; o da (deveye) saldırıp hunharca öldürdü. 29﴿

Meal 30

Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın! 30﴿

Meal 31

Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağılındaki (çiğnenip ufalanmış) kuru çalılar gibi oluverdiler. 31﴿

Meal 32

Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? 32﴿

Meal 33

Lût kavmi de uyarıları ciddiye almadı. 33﴿

Meal 34-35

Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lût ailesi hariç tutuldu; onları katımızdan bir lutuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. 34-35﴿

Meal 36

Aslında Lût, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı; ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. 36﴿

Meal 37

Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik; tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları! 37﴿

Meal 38

Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. 38﴿

Meal 39

Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları! 39﴿

Meal 40

Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? 40﴿

Meal 41

Şüphesiz Firavun’un halkına da uyarılar gelmişti. 41﴿

Meal 42

Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar, biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. 42﴿

Meal 43

Şimdi söyleyin bakalım (ey putperestler), sizin inkârcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi; yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? 43﴿

Meal 44

Yoksa onlar "Biz yenilmez bir topluluğuz" mu diyorlar? 44﴿

Meal 45

Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. 45﴿

Meal 46

Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. 46﴿

Meal 47

Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar, doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. 47﴿

Meal 48

O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler: "Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu!" 48﴿

Meal 49

Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. 49﴿