Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kamer Suresi
529
27 . Cüz

Meal 7-8

Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde ve dâvetçiye koşarak kabirlerden çıkarlar. O esnada kâfirler: Bu, çok çetin bir gündür! derler. 7-8﴿

Meal 9

Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı, hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek: O, delirdi, dediler. Ve (Nuh, davetten vazgeçmeye) zorlandı. 9﴿

Meal 10

Bunun üzerine, Rabbine: Ben yenik düştüm, bana yardım et! diyerek yalvardı. 10﴿

Meal 11

Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık. 11﴿

Meal 12

Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. (Her iki) su, takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. 12﴿

Meal 13

Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik. 13﴿

Meal 14

İnkâr edilmiş olana (Nuh'a) bir mükâfat olmak üzere gemi, gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. 14﴿

Meal 15

Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur? 15﴿

Meal 16

Benim azabım ve uyarılarım nasılmış! 16﴿

Meal 17

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu? 17﴿

Meal 18

Âd kavmi (Peygamberleri Hûd'u) yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış (gördüler). 18﴿

Meal 19

Biz onların üstüne, uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgâr gönderdik. 19﴿

Meal 20

O rüzgâr, insanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. 20﴿

Meal 21

Nasılmış benim azabım ve uyarılarım! 21﴿

Meal 22

Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? 22﴿

Meal 23

Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı. 23﴿

Meal 24

«Aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz» dediler. 24﴿

Meal 25

«Vahiy, aramızda ona mı verildi? Hayır o, yalancı ve şımarığın biridir» (dediler.) 25﴿

Meal 26

Yarın onlar, yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir. 26﴿

Meal 27

Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret. 27﴿
Kamer Suresi
530
27 . Cüz

Meal 28

Onlara, suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasında gelsin. 28﴿

Meal 29

Arkadaşlarını çağırdılar, o da (bundan cür'et alarak) kılıcını kaptı ve deveyi kesti. 29﴿

Meal 30

(Bu azgınlara) azabım ve uyarılarım nasıl oldu! 30﴿

Meal 31

Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler. 31﴿

Meal 32

Andolsun biz Kur'an'ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu? 32﴿

Meal 33

Lût'un kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı. 33﴿

Meal 34-35

Biz de üstlerine taş (yağdıran bir fırtına) gönderdik. Ancak Lût ailesi müstesna, katımızdan bir nimet olarak onları seher vaktinde kurtardık. Biz şükredeni işte böyle mükâfatlandırırız. 34-35﴿

Meal 36

Andolsun ki, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar. 36﴿

Meal 37

Onlar Lût'un misafirlerine karşı kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silme kör ettik. «Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!» (dedik). 37﴿

Meal 38

Bir sabah kendilerine, yakalarını bir daha bırakmayacak olan bir azap gelip çattı. 38﴿

Meal 39

İşte azabımı ve uyarılarımı tadın! (denildi). 39﴿

Meal 40

Andolsun biz Kur'an'ı, öğüt almak için kolaylaştırdık. O halde düşünüp ibret alan yok mu? 40﴿

Meal 41

Şüphesiz Firavun'un kavmine de uyarıcılar gelmişti. 41﴿

Meal 42

Lâkin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize lâyık bir şekilde yakaladık. 42﴿

Meal 43

Şimdi sizin kâfirleriniz, onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için bir berât mı var? 43﴿

Meal 44

Yoksa «Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz» mu diyorlar? 44﴿

Meal 45

O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır. 45﴿

Meal 46

Bilakis kıyamet onlara vâdedilen asıl saattir ve o saat daha belâlı ve daha acıdır. 46﴿

Meal 47

Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. 47﴿

Meal 48

O gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde «Cehennemin elemini tadın!» denir. 48﴿

Meal 49

Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık. 49﴿