Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kamer Suresi
529
27 . Cüz

Meal 6-7

O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin (İsrafil'in benzeri görülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. 6-7﴿

Meal 8

Davetçiye doğru koşarlarken kâfirler, "Bu zor bir gün" derler. 8﴿

Meal 9

Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp "Bu bir delidir" dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu. 9﴿

Meal 10

O da Rabbine, "Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et" diye dua etti. 10﴿

Meal 11

Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. 11﴿

Meal 12

Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. 12﴿

Meal 13

Biz Nûh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. 13﴿

Meal 14

Gemi, inkar edilen kimseye (Nuh'a) bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. 14﴿

Meal 15

Andolsun, biz onu (tufan olayını) bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? 15﴿

Meal 16

Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (gördüler)! 16﴿

Meal 17

Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? 17﴿

Meal 18

Âd kavmi de (Hûd'u) yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış! 18﴿

Meal 19

Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. 19﴿

Meal 20

İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. 20﴿

Meal 21

Azabım ve uyarılarım nasılmış, (gördüler)! 21﴿

Meal 22

Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? 22﴿

Meal 23-24

Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: "İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz." 23-24﴿

Meal 25

"Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır o, yalancının, şımarığın biridir." 25﴿

Meal 26

Onlar yarın bilecekler: Kimmiş yalancı, kimmiş şımarık! 26﴿

Meal 27

(Salih'e şöyle demiştik:) "Şüphesiz biz, onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret." 27﴿
Kamer Suresi
530
27 . Cüz

Meal 28

"Onlara, suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) paylaştırıldığını, bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun." 28﴿

Meal 29

Derken, (kavmin en azgını olan) arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. 29﴿

Meal 30

Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış! 30﴿

Meal 31

Şüphesiz biz, onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de, onlar, ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. 31﴿

Meal 32

Andolsun, biz Kur'anı, düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? 32﴿

Meal 33

Lût kavmi de uyarıcıları yalanladı. 33﴿

Meal 34-35

Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lût'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. 34-35﴿

Meal 36

Andolsun, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. 36﴿

Meal 37

Andolsun, onlar onun (meleklerden olan) misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. "Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" dedik. 37﴿

Meal 38

Andolsun, onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. 38﴿

Meal 39

"Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" dedik. 39﴿

Meal 40

Andolsun, biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? 40﴿

Meal 41

Andolsun, Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti. 41﴿

Meal 42

Bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık. 42﴿

Meal 43

(Ey Mekkeliler!) Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var? 43﴿

Meal 44

Yoksa onlar, "Biz yardımlaşan (güçlü) bir topluluğuz" mu diyorlar? 44﴿

Meal 45

O topluluk yakında (Bedir'de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. 45﴿

Meal 46

Hayır, kıyamet, onların (görecekleri asıl azabın) vaktidir. Kıyamet (azabı) ise daha müthiş ve daha acıdır. 46﴿

Meal 47

Şüphesiz suçlular (müşrikler) sapıklık ve ateşler içindedirler. 47﴿

Meal 48

Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine, "Cehennemin dokunuşunu tadın!" denecek. 48﴿

Meal 49

Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. 49﴿