Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kamer Suresi
531
27 . Cüz

Meal 50

Ve bizim buyruğumuz tektir, göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. 50﴿

Meal 51

Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helâk ettik. Düşünecek yok mu? 51﴿

Meal 52

Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. 52﴿

Meal 53

Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. 53﴿

Meal 54

Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. 54﴿

Meal 55

Doğruluğun hâkim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. 55﴿

Rahmân Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Kur’an’ı rahmân öğretti. 1-2﴿

Meal 3

İnsanı O yarattı. 3﴿

Meal 4

Ona anlama ve anlatmayı öğretti. 4﴿

Meal 5

Güneş ve ay bir hesaba bağlı (olarak hareket ederler). 5﴿

Meal 6

Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. 6﴿

Meal 7-8

Göğü O yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız; 7-8﴿

Meal 9

Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. 9﴿

Meal 10

O yeryüzünü canlıların altına serdi. 10﴿

Meal 11

Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. 11﴿

Meal 12

Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. 12﴿

Meal 13

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 13﴿

Meal 14

O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. 14﴿

Meal 15

Cinleri de yalın ateşten yarattı. 15﴿

Meal 16

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 16﴿
Rahmân Suresi
532
27 . Cüz

Meal 17

O, iki doğunun da rabbi iki batının da rabbidir. 17﴿

Meal 18

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 18﴿

Meal 19

O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. 19﴿

Meal 20

(Ama) aralarında bir engel vardır; birbirlerine karışmazlar. 20﴿

Meal 21

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 21﴿

Meal 22

Onlardan inci ve mercan çıkar. 22﴿

Meal 23

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 23﴿

Meal 24

Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O’nundur. 24﴿

Meal 25

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 25﴿

Meal 26

Yeryüzünde bulunanların hepsi fânidir. 26﴿

Meal 27

Azamet ve kerem sahibi rabbinin zâtı ise bâki kalır. 27﴿

Meal 28

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 28﴿

Meal 29

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O’ndan ister (O’na muhtaçtır). O her an yaratma halindedir. 29﴿

Meal 30

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 30﴿

Meal 31

Sizin için de (hesap sorma) vaktimiz olacak, ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! 31﴿

Meal 32

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 32﴿

Meal 33

Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin! Ama (tarafımızdan verilmiş) bir güç olmadıkça geçemezsiniz. 33﴿

Meal 34

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 34﴿

Meal 35

Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. 35﴿

Meal 36

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 36﴿

Meal 37

Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman! 37﴿

Meal 38

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 38﴿

Meal 39

İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz (çünkü her şey apaçık ortadadır). 39﴿

Meal 40

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 40﴿