Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kamer Suresi
531
27 . Cüz

Meal 50

Bizim buyruğumuz, bir anlık bakış gibi, bir tek sözden başka bir şey değildir. 50﴿

Meal 51

Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Düşünüp ibret alan yok mu? 51﴿

Meal 52

Yaptıkları her şey kitaplarda (amel defterlerinde) mevcuttur. 52﴿

Meal 53

Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. 53﴿

Meal 54-55

Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. 54-55﴿

Rahmân Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-4

Rahmân Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. 1-4﴿

Meal 5

Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir. 5﴿

Meal 6

Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. 6﴿

Meal 7

Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu. 7﴿

Meal 8

Sakın dengeyi bozmayın. 8﴿

Meal 9

Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın. 9﴿

Meal 10

Allah, yeri canlılar için yaratmıştır. 10﴿

Meal 11

Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. 11﴿

Meal 12

Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. 12﴿

Meal 13

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 13﴿

Meal 14

Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. 14﴿

Meal 15

Cinleri öz ateşten yarattı. 15﴿

Meal 16

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 16﴿
Rahmân Suresi
532
27 . Cüz

Meal 17

(O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir. 17﴿

Meal 18

Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 18﴿

Meal 19

İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. 19﴿

Meal 20

Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar. 20﴿

Meal 21

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 21﴿

Meal 22

İkisinden de inci ve mercan çıkar. 22﴿

Meal 23

Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 23﴿

Meal 24

Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur. 24﴿

Meal 25

Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 25﴿

Meal 26

Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak. 26﴿

Meal 27

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak. 27﴿

Meal 28

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 28﴿

Meal 29

Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan ister. O, her an yaratma halindedir. 29﴿

Meal 30

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 30﴿

Meal 31

Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız. 31﴿

Meal 32

Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 32﴿

Meal 33

Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz. 33﴿

Meal 34

Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 34﴿

Meal 35

Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız. 35﴿

Meal 36

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 36﴿

Meal 37

Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman, 37﴿

Meal 38

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 38﴿

Meal 39

İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz. 39﴿

Meal 40

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 40﴿