Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kamer Suresi
531
27 . Cüz

Meal 50

Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir.) 50﴿

Meal 51

Andolsun, biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? 51﴿

Meal 52

İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. 52﴿

Meal 53

Küçük, büyük her şey satır satır yazılmıştır. 53﴿

Meal 54

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde, ırmak başlarındadırlar. 54﴿

Meal 55

Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler. 55﴿

Rahmân Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Rahmân Kur'an'ı öğretti. 1-2﴿

Meal 3

İnsanı yarattı. 3﴿

Meal 4

Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti. 4﴿

Meal 5

Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. 5﴿

Meal 6

Otlar ve ağaçlar (Allah'a) boyun eğerler. 6﴿

Meal 7

Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. 7﴿

Meal 8

Ölçüde haddi aşmayın. 8﴿

Meal 9

Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. 9﴿

Meal 10

Allah yeri yaratıklar için var etti. 10﴿

Meal 11

Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır. 11﴿

Meal 12

Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. 12﴿

Meal 13

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 13﴿

Meal 14

Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. 14﴿

Meal 15

"Cin" i de yalın bir ateşten yarattı. 15﴿

Meal 16

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 16﴿
Rahmân Suresi
532
27 . Cüz

Meal 17

O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. 17﴿

Meal 18

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 18﴿

Meal 19

(Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar. 19﴿

Meal 20

(Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. 20﴿

Meal 21

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 21﴿

Meal 22

O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. 22﴿

Meal 23

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 23﴿

Meal 24

Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. 24﴿

Meal 25

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 25﴿

Meal 26

Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. 26﴿

Meal 27

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır. 27﴿

Meal 28

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 28﴿

Meal 29

Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O'ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır. 29﴿

Meal 30

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 30﴿

Meal 31

Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar! 31﴿

Meal 32

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 32﴿

Meal 33

Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. 33﴿

Meal 34

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 34﴿

Meal 35

Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. 35﴿

Meal 36

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 36﴿

Meal 37

Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?) 37﴿

Meal 38

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 38﴿

Meal 39

İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak. 39﴿

Meal 40

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 40﴿