Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kamer Suresi
530
27 . Cüz

Meal 28

Bir de onlara, suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi (suyun) başına gelsin." 28﴿

Meal 29

Derken ilgili adamlarını çağırdılar; o da (deveye) saldırıp hunharca öldürdü. 29﴿

Meal 30

Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın! 30﴿

Meal 31

Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağılındaki (çiğnenip ufalanmış) kuru çalılar gibi oluverdiler. 31﴿

Meal 32

Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? 32﴿

Meal 33

Lût kavmi de uyarıları ciddiye almadı. 33﴿

Meal 34-35

Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lût ailesi hariç tutuldu; onları katımızdan bir lutuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. 34-35﴿

Meal 36

Aslında Lût, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı; ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. 36﴿

Meal 37

Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik; tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları! 37﴿

Meal 38

Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. 38﴿

Meal 39

Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları! 39﴿

Meal 40

Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? 40﴿

Meal 41

Şüphesiz Firavun’un halkına da uyarılar gelmişti. 41﴿

Meal 42

Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar, biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. 42﴿

Meal 43

Şimdi söyleyin bakalım (ey putperestler), sizin inkârcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi; yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? 43﴿

Meal 44

Yoksa onlar "Biz yenilmez bir topluluğuz" mu diyorlar? 44﴿

Meal 45

Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. 45﴿

Meal 46

Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. 46﴿

Meal 47

Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar, doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. 47﴿

Meal 48

O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler: "Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu!" 48﴿

Meal 49

Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. 49﴿
Kamer Suresi
531
27 . Cüz

Meal 50

Ve bizim buyruğumuz tektir, göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. 50﴿

Meal 51

Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helâk ettik. Düşünecek yok mu? 51﴿

Meal 52

Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. 52﴿

Meal 53

Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. 53﴿

Meal 54

Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. 54﴿

Meal 55

Doğruluğun hâkim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. 55﴿

Rahmân Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Kur’an’ı rahmân öğretti. 1-2﴿

Meal 3

İnsanı O yarattı. 3﴿

Meal 4

Ona anlama ve anlatmayı öğretti. 4﴿

Meal 5

Güneş ve ay bir hesaba bağlı (olarak hareket ederler). 5﴿

Meal 6

Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. 6﴿

Meal 7-8

Göğü O yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız; 7-8﴿

Meal 9

Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. 9﴿

Meal 10

O yeryüzünü canlıların altına serdi. 10﴿

Meal 11

Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. 11﴿

Meal 12

Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. 12﴿

Meal 13

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 13﴿

Meal 14

O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. 14﴿

Meal 15

Cinleri de yalın ateşten yarattı. 15﴿

Meal 16

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 16﴿