Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kamer Suresi
530
27 . Cüz

Meal 28

Onlara, suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasında gelsin. 28﴿

Meal 29

Arkadaşlarını çağırdılar, o da (bundan cür'et alarak) kılıcını kaptı ve deveyi kesti. 29﴿

Meal 30

(Bu azgınlara) azabım ve uyarılarım nasıl oldu! 30﴿

Meal 31

Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler. 31﴿

Meal 32

Andolsun biz Kur'an'ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu? 32﴿

Meal 33

Lût'un kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı. 33﴿

Meal 34-35

Biz de üstlerine taş (yağdıran bir fırtına) gönderdik. Ancak Lût ailesi müstesna, katımızdan bir nimet olarak onları seher vaktinde kurtardık. Biz şükredeni işte böyle mükâfatlandırırız. 34-35﴿

Meal 36

Andolsun ki, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar. 36﴿

Meal 37

Onlar Lût'un misafirlerine karşı kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silme kör ettik. «Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!» (dedik). 37﴿

Meal 38

Bir sabah kendilerine, yakalarını bir daha bırakmayacak olan bir azap gelip çattı. 38﴿

Meal 39

İşte azabımı ve uyarılarımı tadın! (denildi). 39﴿

Meal 40

Andolsun biz Kur'an'ı, öğüt almak için kolaylaştırdık. O halde düşünüp ibret alan yok mu? 40﴿

Meal 41

Şüphesiz Firavun'un kavmine de uyarıcılar gelmişti. 41﴿

Meal 42

Lâkin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize lâyık bir şekilde yakaladık. 42﴿

Meal 43

Şimdi sizin kâfirleriniz, onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için bir berât mı var? 43﴿

Meal 44

Yoksa «Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz» mu diyorlar? 44﴿

Meal 45

O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır. 45﴿

Meal 46

Bilakis kıyamet onlara vâdedilen asıl saattir ve o saat daha belâlı ve daha acıdır. 46﴿

Meal 47

Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. 47﴿

Meal 48

O gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde «Cehennemin elemini tadın!» denir. 48﴿

Meal 49

Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık. 49﴿
Kamer Suresi
531
27 . Cüz

Meal 50

Bizim buyruğumuz, bir anlık bakış gibi, bir tek sözden başka bir şey değildir. 50﴿

Meal 51

Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Düşünüp ibret alan yok mu? 51﴿

Meal 52

Yaptıkları her şey kitaplarda (amel defterlerinde) mevcuttur. 52﴿

Meal 53

Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. 53﴿

Meal 54-55

Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. 54-55﴿

Rahmân Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-4

Rahmân Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. 1-4﴿

Meal 5

Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir. 5﴿

Meal 6

Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. 6﴿

Meal 7

Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu. 7﴿

Meal 8

Sakın dengeyi bozmayın. 8﴿

Meal 9

Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın. 9﴿

Meal 10

Allah, yeri canlılar için yaratmıştır. 10﴿

Meal 11

Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. 11﴿

Meal 12

Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. 12﴿

Meal 13

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 13﴿

Meal 14

Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. 14﴿

Meal 15

Cinleri öz ateşten yarattı. 15﴿

Meal 16

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 16﴿