Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kamer Suresi
530
27 . Cüz

Meal 28

"Onlara, suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) paylaştırıldığını, bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun." 28﴿

Meal 29

Derken, (kavmin en azgını olan) arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. 29﴿

Meal 30

Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış! 30﴿

Meal 31

Şüphesiz biz, onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de, onlar, ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. 31﴿

Meal 32

Andolsun, biz Kur'anı, düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? 32﴿

Meal 33

Lût kavmi de uyarıcıları yalanladı. 33﴿

Meal 34-35

Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lût'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. 34-35﴿

Meal 36

Andolsun, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. 36﴿

Meal 37

Andolsun, onlar onun (meleklerden olan) misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. "Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" dedik. 37﴿

Meal 38

Andolsun, onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. 38﴿

Meal 39

"Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" dedik. 39﴿

Meal 40

Andolsun, biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? 40﴿

Meal 41

Andolsun, Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti. 41﴿

Meal 42

Bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık. 42﴿

Meal 43

(Ey Mekkeliler!) Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var? 43﴿

Meal 44

Yoksa onlar, "Biz yardımlaşan (güçlü) bir topluluğuz" mu diyorlar? 44﴿

Meal 45

O topluluk yakında (Bedir'de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. 45﴿

Meal 46

Hayır, kıyamet, onların (görecekleri asıl azabın) vaktidir. Kıyamet (azabı) ise daha müthiş ve daha acıdır. 46﴿

Meal 47

Şüphesiz suçlular (müşrikler) sapıklık ve ateşler içindedirler. 47﴿

Meal 48

Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine, "Cehennemin dokunuşunu tadın!" denecek. 48﴿

Meal 49

Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. 49﴿
Kamer Suresi
531
27 . Cüz

Meal 50

Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir.) 50﴿

Meal 51

Andolsun, biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? 51﴿

Meal 52

İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. 52﴿

Meal 53

Küçük, büyük her şey satır satır yazılmıştır. 53﴿

Meal 54

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde, ırmak başlarındadırlar. 54﴿

Meal 55

Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler. 55﴿

Rahmân Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Rahmân Kur'an'ı öğretti. 1-2﴿

Meal 3

İnsanı yarattı. 3﴿

Meal 4

Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti. 4﴿

Meal 5

Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. 5﴿

Meal 6

Otlar ve ağaçlar (Allah'a) boyun eğerler. 6﴿

Meal 7

Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. 7﴿

Meal 8

Ölçüde haddi aşmayın. 8﴿

Meal 9

Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. 9﴿

Meal 10

Allah yeri yaratıklar için var etti. 10﴿

Meal 11

Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır. 11﴿

Meal 12

Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. 12﴿

Meal 13

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 13﴿

Meal 14

Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. 14﴿

Meal 15

"Cin" i de yalın bir ateşten yarattı. 15﴿

Meal 16

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 16﴿