Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kalem Suresi
566
29 . Cüz

Meal 43

O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar, yapabilecek durumda iken de secdeye çağrılmışlardı. 43﴿

Meal 44

Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak! Biz onları, bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. 44﴿

Meal 45

Onlara mühlet veriyorum; ama benim planım çok sağlamdır! 45﴿

Meal 46

Yoksa, sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? 46﴿

Meal 47

Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? 47﴿

Meal 48

Sen rabbinin hükmüne sabret; balığın yoldaşı (Yunus peygamber) gibi olma. Hani o, öfkeli olarak seslenmişti. 48﴿

Meal 49

Rabbinin lutfu imdadına yetişmeseydi o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. 49﴿

Meal 50

Fakat rabbi onu seçip sâlihlerden eyledi. 50﴿

Meal 51

O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, "Şüphe yok o bir delidir" derler. 51﴿

Meal 52

Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir. 52﴿

Hâkka Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan“el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyametdemektir. Sûrede başlıca, Kıyameti inkâr edenlerin görecekleri cezalarve mü’minler ile kâfirlerin dehşetli Kıyamet günündeki hâlleri konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

O gerçekleşecek olay (kıyamet)! 1﴿

Meal 2

Nedir o büyük olay? 2﴿

Meal 3

O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin! 3﴿

Meal 4

Semûd ve Âd, kapılarını çalacak felâketi yalan saymışlardı. 4﴿

Meal 5

Semûd kavmi çok şiddetli bir depremle helâk edildi. 5﴿

Meal 6

Âd halkı ise dehşetli bir kasırga ile yok ediliverdi. 6﴿

Meal 7

Allah o kasırgayı ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki (orada bulunsaydın), o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. 7﴿

Meal 8

Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? 8﴿
Hâkka Suresi
567
29 . Cüz

Meal 9

Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler (halkı) hep o günahı işlediler. 9﴿

Meal 10

Rablerinin elçisine karşı geldiler, O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. 10﴿

Meal 11

Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık; 11﴿

Meal 12

Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. 12﴿

Meal 13

Sûra bir defa üflendiğinde; 13﴿

Meal 14

Yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir çarpışta darmadağın edildiğinde; 14﴿

Meal 15

İşte o gün olacak olur. 15﴿

Meal 16

Gök yarılır, o gün (bütün) bunların düzeni çökmüştür. 16﴿

Meal 17

Melekler göklerin etrafındadır. O gün rabbinin arşını bunların da üstünde olan sekiz (melek) yüklenir. 17﴿

Meal 18

O gün hesaba çekilirsiniz, size ait hiçbir sır gizli kalmaz. 18﴿

Meal 19

Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki "Alın kitabımı okuyun; 19﴿

Meal 20

Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum." 20﴿

Meal 21

Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir; 21﴿

Meal 22-23

Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. 22-23﴿

Meal 24

Onlara "Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak âfiyetle yiyin için" denir. 24﴿

Meal 25-26

Kitabı sol tarafından verilene gelince o, "Keşke" der, "Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim! 25-26﴿

Meal 27

Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi! 27﴿

Meal 28

Malım bana hiç fayda sağlamadı; 28﴿

Meal 29

Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti." 29﴿

Meal 30

(Ve şöyle emredilir:) Onu yakalayıp bağlayın; 30﴿

Meal 31

Sonra onu alevli ateşe atın! 31﴿

Meal 32

Sonra da (diğerleriyle birlikte) onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincire dizin! 32﴿

Meal 33

Çünkü o, ulu Allah’a iman etmezdi; 33﴿

Meal 34

Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. 34﴿