Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Kalem Suresi
566
29 . Cüz

Meal 43

Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar, sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı (fakat yine secde etmiyorlardı). 43﴿

Meal 44

(Resûlüm!) Sen bu sözü (Kur'an'ı) yalan sayanı bana bırak (kendini üzme). Biz onları, bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. 44﴿

Meal 45

Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim fendim çok sağlamdır! 45﴿

Meal 46

Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? 46﴿

Meal 47

Yahut gaybın bilgisi onların nezdinde de, onlar mı (istedikleri gibi) yazıyorlar? 47﴿

Meal 48

Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti. 48﴿

Meal 49

Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o, mutlaka, kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. 49﴿

Meal 50

Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı. 50﴿

Meal 51

O inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) «Hiç şüphe yok o bir delidir» derler. 51﴿

Meal 52

Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür. 52﴿

Hâkka Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan“el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyametdemektir. Sûrede başlıca, Kıyameti inkâr edenlerin görecekleri cezalarve mü’minler ile kâfirlerin dehşetli Kıyamet günündeki hâlleri konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gerçekleşecek olan; 1﴿

Meal 2

(Evet) nedir o gerçekleşecek olan? 2﴿

Meal 3

Gerçekleşecek olanın (kıyametin) ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3﴿

Meal 4

Semûd ve Âd kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı. 4﴿

Meal 5

Semûd'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helâk edildiler. 5﴿

Meal 6

Âd kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler. 6﴿

Meal 7

Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. 7﴿

Meal 8

Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? 8﴿
Hâkka Suresi
567
29 . Cüz

Meal 9

Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı (Lût kavmi) hep o günahı (şirki) işlediler. 9﴿

Meal 10

Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler, O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. 10﴿

Meal 11

Şüphesiz, su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık; 11﴿

Meal 12

Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye. 12﴿

Meal 13-15

Artık Sûr'a bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacak olur (kıyamet kopar). 13-15﴿

Meal 16

Gök de yarılır ve artık o gün o, çökmeye yüz tutar. 16﴿

Meal 17

Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir. 17﴿

Meal 18

(Ey insanlar!) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz. 18﴿

Meal 19-20

ᅠKitabı sağ tarafından verilen: Alın, kitabımı okuyun; doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum, der. 19-20﴿

Meal 21-22-23

Artık o, meyveleri sarkmış yüce bir cennette hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. 21-22-23﴿

Meal 24

(Onlara denir ki:) Geçmiş günlerde işlediklerinize (iyi amellerinize) karşılık, âfiyetle yeyin, için. 24﴿

Meal 25-26

Kitabı sol tarafından verilene gelince, o: Keşke, der, bana kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim! 25-26﴿

Meal 27

Keşke onunla (ölümümle) her iş olup bitseydi! 27﴿

Meal 28

Malım bana hiç fayda sağlamadı; 28﴿

Meal 29

Saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti. 29﴿

Meal 30

Onu yakalayın da, (ellerini boynuna) bağlayın; 30﴿

Meal 31

Sonra alevli ateşe atın onu! 31﴿

Meal 32

Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun! 32﴿

Meal 33

Çünkü o, ulu Allah'a iman etmezdi, 33﴿

Meal 34

Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. 34﴿